هزینه های معاملاتی برای سازندگان و تیکت ها

  • 2022-06-7

10. 00 یورو در هر قطعه (0. 01 یورو در هر EUA)

شکل تجارت

اولین روز کاری ECC پس از نتیجه گیری قرارداد برای معاملات قبل از ساعت 4 بعد از ظهر. CETمعاملات بعد از ساعت 04:00 بعد از ظهر. روز بعد از اولین روز کاری حل و فصل می شوند.

انتقال EUA

شرکت کنندگان حق دارند EUA هایی را که در سپرده گذاری شده است برای آنها به یک حساب رجیستری که توسط آنها مشخص شده است ، منتقل کنند. این انتقال در اولین روز کاری بعدی ECC انجام می شود.

فروش باید توسط سهام کافی EUA ها در حساب تحویل داخلی در ECC پشتیبانی شود. EUA ها باید از قبل در ECC به حساب تحویل داخلی منتقل شوند (EU-100-5016813-0-69).

Please note that this document is for information purposes only and is not legally binding. The Contract Specifications available on EEX’s Website at Trading >قوانین و مقررات به تنهایی از نظر قانونی الزام آور هستند.

آینده EEX EUA

کمک هزینه های اتحادیه اروپا (EUA) اجازه انتشار یک تن معادل دی اکسید کربن (دستورالعمل 2003/87/EC)

  • آینده ماهانه: 2 ماه فعلی و 2 آینده ، مگر اینکه آینده دسامبر یا چهارم در تاریخ سررسید مربوطه منقضی شود
  • آینده های سه ماهه: 11 چهارم فعلی و بعدی مگر اینکه آینده دسامبر در تاریخ بلوغ مربوطه منقضی شود
  • آینده سالانه: سررسید دسامبر برای 8 سال فعلی و 8 سال

حداقل شار قیمت

10. 00 یورو در هر قطعه (0. 01 یورو در هر EUA)

آخرین روز تجارت

آخرین روز معاملاتی آخرین دوشنبه ماه سررسید است که پیش نیاز زیر را برآورده می کند:

نه این دوشنبه و نه یکی از چهار روز تقویم زیر یک تعطیلات عمومی در انگلیس است. اگر آن دوشنبه خاص یک روز معاملاتی مبادله در EEX نباشد ، آخرین روز معاملات روز معاملات پس از آن دوشنبه است

دومین روز کاری ECC پس از آخرین روز تجارت

پس از پرداخت قیمت خرید ، ECC حقوق انتشار خریداری شده* را به حساب داخلی خریدار در سیستم حساب داخلی ECC منتقل می کند و متعاقباً تغییرات مربوط به حساب های ECC را که در رجیستری نگهداری می شود ، ایجاد می کند.

*برای تحقق معاملات آتی با انقضا در ماه های ژانویه ، فوریه ، مارس یا آوریل یک سال تقویم ، فقط این کمک هزینه ها پذیرفته می شود که می تواند برای تسویه حساب تعهدات سال تقویم قبلی تحت دستورالعمل 2003/87/EC استفاده شود. و که به وضوح قابل شناسایی هستند.

انتقال EUA

شرکت کنندگان حق دارند EUA هایی را که در سپرده گذاری شده است برای آنها به یک حساب رجیستری که توسط آنها مشخص شده است ، منتقل کنند. انتقال ، حداکثر در اولین روز کاری بعدی ECC اجرا می شود.

Please note that this document is for information purposes only and is not legally binding. The Contract Specifications available on EEX’s Website at Trading >قوانین و مقررات به تنهایی از نظر قانونی الزام آور هستند.

گزینه های EEX EUA (سبک آینده)

یک سری گزینه تعداد کل تماس و قرار دادن گزینه ها (تماس و قرار دادن) با همان زیربنایی ، همان قیمت ورزش و همان سررسید است که می تواند در سیستم معامله شود.

حداقل سه سری با قیمت های مختلف تمرینی را می توان برای هر بلوغ معامله کرد. در این زمینه ، یک قیمت تمرینی در پول است ، یک قیمت تمرینی با پول است و یک قیمت تمرینی پس از معرفی آنها به تجارت ، خارج از پول است.

در حداکثر سررسید زیر می تواند در EEX معامله شود:

در مورد گزینه های سبک آینده ، پرداخت حق بیمه گزینه توافق شده توسط خریدار با پرداخت یک بار پس از خرید گزینه انجام نمی شود ، اما فقط در روز منقضی می شود یا به عنوان پرداخت حق بیمه نهایی اعمال می شود(به زیر مراجعه کنید). علاوه بر این ، در طول دوره برگزاری ، یک تسویه حساب روزانه بر اساس تغییر در گزینه حق بیمه مطابق با شرایط پاکسازی ECC Ag انجام می شود. در روز نتیجه گیری معامله ، تسویه حساب روزانه براساس حق بیمه گزینه توافق شده و قیمت تسویه حساب روزانه و متعاقباً بر اساس قیمت تسویه حساب روزانه روز مبادله و روز بورس قبل تحت تأثیر قرار می گیرد. تسویه حساب روزانه همچنین ممکن است منجر به بدهی موقت به فروشنده گزینه آینده شود.

گزینه های آینده EEX EUA در تاریخ مربوطه در قراردادهای آتی EUA اعمال می شود.

آخرین روز تجارت

سومین روز معاملات مبادله قبل از آخرین روز معاملاتی آینده EEX EUA در آینده است که در همان ماه منقضی می شود که در آن گزینه منقضی می شود.

در صورتی که در رابطه با قیمت تسویه حساب نهایی* آینده اساسی در آینده باشد ، این گزینه به طور خودکار در آخرین روز معاملاتی اعمال می شود. تمرین دستی توسط شرکت کننده بازرگانی غیرقابل قبول است.

مشخصات قرارداد EUAA

نقطه eex euaa

قراردادها

نقطه EEX EUA (انقضا روزانه)

کمک هزینه های حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا (EUAA) ، که اجازه انتشار یک تن از معادل دی اکسید کربن را می دهد (دستورالعمل 2003/87/EC) 4

1000 کمک هزینه حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا (EUAA)

حداقل اندازه

1 قرارداد یا چند برابر آن.

دو رقم اعشاری بعد از نقطه ؛این مربوط به 0. 01 یورو در هر کمک هزینه حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا است.

حداقل نوسان قیمت

10. 00 یورو (0. 01 یورو در هر EUAA X 1000 T CO2).

شکل تجارت

در اولین روز کاری ECC پس از پایان قرارداد.

فروش کمک هزینه های حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا

فروش فقط به شرطی مجاز است که فروشنده موجودی کافی از سهمیه انتشار اتحادیه اروپا را در حساب تحویل داخلی خود در ECC داشته باشد. در صورتی که فروش های کوتاه که از این طریق غیرقابل قبول هستند، انجام شود، EEX این حق را برای خود محفوظ می دارد که بنا به درخواست اتاق پایاپای ECC، چنین موقعیتی را به صورت اجباری بسته کند.

Please note that this document is for information purposes only and is not legally binding. The Contract Specifications available on EEX’s Website at Trading >قوانین و مقررات به تنهایی از نظر قانونی الزام آور هستند.

4 برای تمایز بین سهمیه (EUA و EUAA) برای دوره تجاری سوم (TP3 Allowances) و کمک هزینه برای دوره تجاری 4 (TP4 Allowances)، محصولات نقطه ای "SEME" و "SEMA" در سیستم معاملاتی T7 هر کدام بادو سررسید متفاوت به دلایل فنی. ذخایر سومین دوره تجاری فقط در دوره از 1 ژانویه 2021 تا 30 آوریل 2021 (سررسید فنی "دسامبر 2021") به طور جداگانه قابل معامله خواهد بود. ذخایر برای دوره چهارم تجاری از 1 ژانویه 2021 (سررسید فنی "دسامبر 2029") قابل معامله خواهد بود. بدون لطمه به حق استفاده از کمک هزینه های TP3 برای تسویه حساب، فقط کمک هزینه های TP4 از ماه می 2021 نقل قول می شود.

معاملات آتی EEX EUAA

قراردادها

آینده EEX EUAA

کمک هزینه حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا (EUAA)، که اجازه انتشار یک تن معادل دی اکسید کربن را می دهد (دستورالعمل 2003/87/EC)

دوره های تحویل موجود

سررسید جاری و 8 دسامبر آینده

1000 کمک هزینه حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا (EUAA)

دو رقم اعشاری بعد از نقطه ؛این مربوط به 0. 01 یورو در هر کمک هزینه حمل و نقل هوایی اتحادیه اروپا است.

حداقل نوسان قیمت

10. 00 یورو (0. 01 یورو در هر EUAA X 1000 T CO2).

آخرین روز تجارت

آخرین دوشنبه ماه قرارداد. در صورتی که آخرین دوشنبه روز کاری ECC نباشد (شامل تعطیلات بانکی انگلستان) یا در 4 روز بعد از آخرین دوشنبه یک روز کاری غیر ECC وجود داشته باشد، آخرین روز معاملات دوشنبه قبل از آخرین دوشنبه خواهد بود. ماه قرارداد

پس از پرداخت قیمت خرید ، ECC حقوق انتشار خریداری شده* را به حساب داخلی خریدار در سیستم حساب داخلی ECC منتقل می کند و متعاقباً تغییرات مربوط به حساب های ECC را که در رجیستری نگهداری می شود ، ایجاد می کند.

دومین روز کاری ECC پس از آخرین روز معاملاتی.

Please note that this document is for information purposes only and is not legally binding. The Contract Specifications available on EEX’s Website at Trading >قوانین و مقررات به تنهایی از نظر قانونی الزام آور هستند.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.