تعریف خالص دارایی به ازای هر سهم

  • 2022-05-1

نمونه هایی از دارایی خالص به ازای هر سهم در یک جمله

خالص دارایی به ازای هر سهم، برای تمام دوره ها، بر اساس تعداد سهام منتشر شده در پایان دوره محاسبه شده است.

سود و خالص دارایی ها به ازای هر سهم عادی (ادامه) خالص دارایی ها به ازای هر سهم خالص دارایی ها به ازای هر سهم عادی از تقسیم کل حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام عادی منتشر شده در تاریخ ترازنامه محاسبه می شود.

خالص دارایی به ازای هر سهم 2015 سنت آمریکا 2014 سنت آمریکا بر اساس 1, 567. 0 میلیون سهم (2014: 1, 562. 9 میلیون سهم): - خالص دارایی های مشهود به ازای هر سهم خالص دارایی های مشهود هر سهم با تقسیم کل حقوق صاحبان سهام قابل انتساب به دارایی ها و دارایی های منتسب به اعضا محاسبه می شود. بر اساس تعداد سهام منتشر شده در پایان سال. خالص دارایی های هر سهم با تقسیم کل حقوق صاحبان سهام قابل انتساب به اعضای واحد تجاری اصلی بر تعداد سهام منتشر شده در پایان سال محاسبه می شود.

یک ساختار جدید برای سرویس بین المللی چرخش زمین، (IERS) در ابتدای سال شروع به کار کرد.

خالص دارایی ها به ازای هر سهم خالص دارایی های هر سهم گروه بر اساس ارزش خالص دارایی های 98, 220, 212 RM (2005: RM93, 624, 952) قابل انتساب به سهام عادی تقسیم بر تعداد سهام عادی منتشر شده در تاریخ ترازنامه محاسبه می شود. 64, 799, 550 (2005 : 62, 091, 550) سهم هر یک RM1. 00.

دارایی خالص به ازای هر سهم (میلیون ین) 31 مارس 2008 * اقلام حذف شده از جدول فوق موارد زیر به دلیل اهمیت نداشتن برای نتایج مالی حذف شدند: - معاملات با اشخاص وابسته - اختیار معامله و غیره.

این نسبت، که به طور پیوسته بهبود یافته بود. 7006005004003002001000 دارایی های خالص به ازای هر سهم و نسبت قیمت به دفتر در 31 مارس تایمز 2. 01. 6 1. 2 0. 8 0. 4 0. 0 برای سه سال متوالی کاهش یافته است05 06 07 08 09 از 7 میلیون ریال سود کمتر از 7 میلیون کاهش یافته است. سال مالی قبل

کل دارایی ها از 10. 4 میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار در پایان سپتامبر 2016 افزایش یافت و خالص دارایی ها به ازای هر سهم 49. 01 دلار بود.

خالص دارایی‌ها به ازای هر سهم (NAPS) در پایان سال مالی به روپیه رسید. 55. 32 در مقابل روپیه. 44. 15 در پایان سال قبل. در طول سال، شرکت شبکه شعب خود را با افزایش تعداد شعبه‌ها از 36 به 44 گسترش داد. این نتایج گواه مدیریت زیرکانه CDB از چالش‌ها و ظرفیت آن برای بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های بعدی است.

پیش بینی نمی شود که هر سهم و دستیابی به خرید ، تأثیر مادی در سود هر سهم و دارایی های خالص در هر سهم گروه DataSonic برای سال مالی منتهی به 31 مارس 2017 داشته باشد.

مربوط به دارایی های خالص در هر سهم

ارزش دارایی خالص برای هر سهم به معنای ارزش خالص دارایی یک صندوق تقسیم بر

دارایی های خالص تعدیل شده از چنین ضامن در هر تاریخ به معنای کمتر (1) مبلغی است که ارزش منصفانه اموال این ضامن از کل بدهی ها ، از جمله بدهی های مشروط فراتر می رود (پس از تأثیرگذاری به سایر موارد ثابت و مشروطبدهی هایی که در چنین تاریخ متحمل شده یا فرض شده است) ، اما به استثنای بدهی های تحت ضمانت چنین ضامن در چنین تاریخ و (2) مبلغی که ارزش آن را در اختیار داشته باشد که ارزش قابل ملاحظه ای از دارایی های این ضامن در چنین تاریخ بیش از مبلغی است که لازم خواهد بودبرای پرداخت مسئولیت احتمالی چنین ضامن در بدهی های خود (پس از تأثیرگذاری به سایر بدهی های ثابت و مشروط که در چنین تاریخ متحمل یا فرض شده است) ، به استثنای بدهی در مورد ضمانت چنین ضامن ، زیرا آنها مطلق و بالغ می شوند.

ارزش دارایی خالص یا "NAV" به معنای واحد ارزش اعتماد با تقسیم دارایی های خالص بر تعداد واحدهای برجسته.

میانگین دارایی خالص به معنای میانگین کلیه تعیین ارزش دارایی خالص صندوق در پایان کار در هر روز کاری در طول هر ماه است در حالی که این قرارداد عملی است. هزینه برای هر ماه ظرف 15 روز پس از پایان ماه قابل پرداخت است. هزینه های پرداخت شده توسط صندوق به مدیر طبق این بخش 3 توسط هر کمیسیون ، هزینه ، کارگزاری یا پرداخت های مشابه دریافت شده توسط مدیر یا هر شخص وابسته مدیر در رابطه با خرید و فروش سرمایه گذاری های نمونه کارها کاهش می یابدصندوق ، کمتر هزینه های مستقیم تأیید شده توسط معتمدین متحمل شده توسط مدیر یا هر شخص وابسته مدیر در رابطه با دریافت چنین پرداختی. در صورتی که هزینه صندوق برای هر سال مالی بیش از محدودیت هزینه در هزینه های شرکت سرمایه گذاری است که توسط هر اساسنامه یا سازمان نظارتی هرگونه صلاحیت که در آن سهام صندوق برای پیشنهاد یا فروش واجد شرایط باشد ، جبران خسارت به دلیل مدیر برای چنین چیزی است. با کاهش یا بازپرداخت آن ، سال مالی با مقدار اضافی کاهش می یابد. در صورتی که هزینه های صندوق بیش از هرگونه محدودیت هزینه ای باشد که مدیر می تواند با اطلاع کتبی به صندوق ، داوطلبانه اعلام کند که منوط به شرایط و ضوابط است که مدیر ممکن است در چنین اطلاعیه ای تعیین کند ، جبران خسارت به دلیل مدیرکاهش می یابد ، و در صورت لزوم ، مدیر هزینه های صندوق را به میزان مورد نیاز شرایط و ضوابط چنین محدودیت هزینه ای پرداخت می کند. اگر مدیر کمتر از کل یک ماه خدمت کند ، جبران خسارت قبلی به دست می آید.

ارزش دارایی خالص در هر واحد ، از نظر یک کلاس از واحدها ، ارزش خالص دارایی صندوق اختصاص داده شده به واحدهای این کلاس ، که بر اساس تعداد کل واحدهای این کلاس برجسته ، در تاریخ محاسبه تقسیم می شودساخته شده

NAV در هر سهم به معنای ارزش سهم تعیین شده در بخش 4. 1 است.

درآمد هر سهم به معنای هر سال مالی ، درآمد خالص شرکت یا یک واحد تجاری است که با میانگین وزنی سهام مشترک سهام مشترک معادل و رقیق کننده مشترک به نظر می رسد که مطابق با اصول حسابداری پذیرفته شده است.

پرداخت خالص به ازای هر سهم به معنای مبلغی معادل کل مبلغی است که شرکت برای صدور چنین ضمانت‌نامه‌ها، اختیارات، اشتراک‌ها یا سایر حقوق خرید یا اوراق بهادار قابل تبدیل یا مبادله دریافت می‌کند، به اضافه حداقل مبلغ مابه‌التفاوت،در صورت وجود، قابل پرداخت به شرکت پس از اعمال یا تبدیل آن، تقسیم بر تعداد کل سهام سهام عادی که در صورت اعمال، مبادله یا استفاده از این ضمانت‌نامه‌ها، اختیارات، اشتراک‌ها یا سایر حقوق خرید یا اوراق بهادار قابل تبدیل یا مبادله صادر می‌شود. تبدیل شده است.

فروش خالص دارایی‌ها، «فروش» و «امنیت» دارای همان معانی هستند که این اصطلاحات در قانون 1940 دارند، مشروط به معافیت‌هایی که ممکن است توسط SEC توسط هر قاعده، مقررات یا دستوری اعطا شود. الزام قوانین اوراق بهادار فدرال که در هر یک از مفاد این موافقتنامه منعکس شده است با یک قاعده، مقررات یا دستور SEC، خواه کاربرد خاص یا عمومی، کمتر محدود کننده باشد، چنین مقرراتی تلقی می شود که تأثیر چنین قاعده، مقررات یا مقرراتی را در بر می گیرد. این توافقنامه ممکن است به صورت مشابه امضا شود.

منظور از ارزش دارایی تعدیل شده در رابطه با هر دارایی واجد شرایط پایه استقراض، مبلغی برابر با حاصلضرب (i) ارزش دارایی آن دارایی واجد شرایط پایه استقراضی، و (ii) نرخ پیش پرداخت قابل اعمال برای چنین دارایی واجد شرایط پایه استقراضی است.

ارزش کتاب برای هر سهم باید به عنوان (الف) (i) 455،440،830 دلار به علاوه (ب) درآمد خالص کل شرکت از و بعد از تاریخ زمان مؤثر ادغام باشد (همانطور که با ضررهای خالص از و بعد از آن کاهش می یابدتاریخ زمان مؤثر ادغام) به استثنای هر یک از هزینه ها و هزینه های زمانی که به درآمد مرتبط با ادغام و هرگونه معاملات مرتبط به علاوه (iii) مبلغ دلار کل به (یا اعتبار سهام سهامداران مشترک) پس از شرکت کمک می کند. تاریخ زمان مؤثر ادغام به عنوان حقوق صاحبان سهام (از جمله در نظر گرفتن در هنگام استفاده از گزینه ها و سایر معادل سهام) به علاوه (IV) تا حدی که به عنوان کسری برای ارزش رزرو ارزش هر سهم در بند (II) منعکس می شود. در بالا ، یا منهای ، به حدی که به عنوان اضافات برای ارزش کتاب در هر سهم در بند (ii) در بالا ، موارد غیر معمول یا سایر مواردی که توسط شرکت شناخته شده است (از جمله ، بدون محدودیت ، یک بار یا نوشتن نامه های شتاب از اراده خوب) ، درهر یک مورد ، اگر و به حدی که در اختیار هیئت مدیره شرکت ، منهای ، (v) مقدار کل دلار هر سود سهام پرداخت شده توسط شرکت پس از تاریخ زمان مؤثر ادغام ، تقسیم بر(ب) مبلغ تعداد سهام سهام مشترک سپس برجسته و تعداد سهام سهام مشترک قابل صدور با استفاده از کلیه گزینه های سهام برجسته و سایر حقوق برای به دست آوردن سهام مشترک و تبدیل کلیه اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام مشترکموجودی. موارد ذکر شده در محاسبات مندرج در بندهای (الف) (ب) ، (الف) (iii) ، (الف) (IV) و (الف) (v) از جمله بلافاصله قبلی مطابق با عموماً تعیین می شوداصول حسابداری پذیرفته شده بر مبنای مطابق با هر دوره قبلی اعمال می شود ، همانطور که در صورتهای مالی تلفیقی شرکت منعکس شده است.

جریان نقدی تعدیل شده برای هر سال مالی به معنای درآمد خالص تلفیقی وام گیرنده برای آن سال مالی (پس از ذخیره مالیات) به اضافه مبلغ کلیه هزینه های غیر نقدی خالص (شامل، بدون محدودیت، استهلاک، هزینه مالیات معوق، غیرنقدی است. هزینه بهره، استهلاک و سایر هزینه‌های غیر نقدی) که با رسیدن به درآمد خالص تلفیقی برای چنین سال مالی، منهای کل سودها و عواید غیر نقدی حاصل از فروش دارایی‌ها (به غیر از فروش موجودی‌ها و تجهیزات در سال مالی) کسر می‌شود. روند عادی کسب و کار) که در رسیدن به چنین درآمد خالص تلفیقی برای چنین سال مالی اضافه شد.

میانگین خالص دارایی‌های کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری آزاد باز به معنای میانگین کل دارایی‌های خالص کل صندوق‌های باز حمایت‌شده توسط مدیریت Xxxxxx است (به استثنای دارایی‌های خالص این صندوق‌هایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند یا در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌شوند. وجوهی مانند Xxxxxx RetirementReady Funds و Xxxxxx Money Market Funds، تا حدی که برای جلوگیری از «دوبار شمارش» این دارایی‌های خالص لازم است) در پایان کار در هر روز کاری در طول هر ماه و زمانی که قرارداد مدیریت در حال اجرا است..

خالص دارایی‌های تلفیقی به معنای مجموع دارایی‌ها در هر زمان معینی است (منصرف از ذخایر قابل اعمال و سایر اقلام قابل کسر مناسب) پس از کسر از آن همه بدهی‌های جاری به جز (الف) یادداشت‌ها و وام‌های پرداختنی، (ب) سررسید جاری بدهی‌های بلندمدت. و (ج) سررسیدهای جاری تعهدات تحت اجاره های سرمایه ای، همه به صورتی که در آخرین ترازنامه تلفیقی شرکت و شرکت های فرعی تلفیقی آن ذکر شده و مطابق با اصول و رویه های حسابداری پذیرفته شده عموماً مطابق با [_____________] محاسبه شده است. تاریخ قرارداد ارشد].

ارزش خالص به معنای مندرج در بخش 1. 68 (a) (ii) است.

درآمد خالص عملیاتی تعدیل‌شده یا «NOI تعدیل‌شده» برای هر دوره‌ای به معنای درآمد خالص عملیاتی املاک هتل‌های مربوطه برای چنین دوره‌ای است، مشروط به تعدیل‌های زیر:

ارزش اقتصادی - به معنای ارزش شرکت و سهام آن است که توسط یک شرکت تخصصی با استفاده از روشی شناخته شده یا بر اساس معیار دیگری که توسط CVM تعیین می شود، تعیین می شود.

حساب سرمایه تا حدی تعدیل شده ، با توجه به هر عضو برای هر سال مشمول مالیات یا دوره دیگر شرکت ، مانده حساب سرمایه چنین عضو در ابتدای چنین سال یا دوره ای ، تنظیم شده برای کلیه مشارکتها و توزیع های ساخته شده یا ساخته شده به آنها یا ساخته شده استتوسط چنین عضو در چنین سال یا دوره ای و کلیه تخصیص های ویژه به این عضو مطابق با بخش 6. 2 با توجه به چنین سال یا دوره ای ، اما قبل از انجام هرگونه تخصیص سود خالص یا ضرر خالص به چنین عضو مطابق با بخش 6. 1 با توجه بهچنین سال یا دوره ای

بازده سهام به معنای درصد برابر با درآمد خالص شرکت تقسیم بر سهام متوسط سهامدار ، مطابق با اصول حسابداری پذیرفته شده است.

درآمد خالص غیر عملیاتی به معنای تفاوت بین:

ارزش کتاب تعدیل شده به معنای ، از تاریخ خاص ، ارزش کتاب در چنین تاریخ ، منوط به تنظیمات زیر است که هر یک از آنها از صورتهای مالی IFRS شرکت برای دوره ای که در چنین تاریخ منتهی می شود (یا اگر مشتق نشده باشد ، حاصل شده است. از چنین صورتهای مالی ، توسط شرکت با حسن نیت توسط شرکت تعیین می شود) ، اما با میزان مالیات بر درآمد فدرال قابل استفاده در آن کاهش می یابد:

درآمد عملیاتی تعدیل شده برای هر دوره (x) درآمد عملیاتی ادغام شده از منابع و شرکتهای تابعه آن برای چنین دوره ای به علاوه (y) مبلغ هزینه استهلاک ادغام شده و هزینه استهلاک ادغام شده و شرکتهای تابعه آن برای چنین دوره ای ، همه همانطور که تعیین می شود. مطابق با GAAP ، درک می شود که تعیین مقدار مشخص شده در بندهای (x) و (y) باید به صورت مداوم با روش استفاده شده توسط هلدینگ ها برای تعیین چنین مبلغی در تاریخ مؤثر انجام شود ، مشروط بر اینکه (من)فقط برای اهداف بخش 8. 08 ، برای هر دوره آزمون که در طی آن هرگونه دستیابی به هر شخص یا مشاغل رخ می دهد ، درآمد عملیاتی تعدیل شده باید تأثیر طرفدار آن را به چنین خریدی بدهد که گویی در روز اول چنین دوره آزمون رخ داده است و (ii)برای همه اهداف ، برای هر دوره ای که شامل هر سه ماهه شارژ بازسازی باشد ، در تعیین درآمد عملیاتی تعدیل شده هر بخشی از بازسازی 1996 مستثنی استهزینه ای که باعث کاهش درآمد عملیاتی تلفیقی هلدینگ و شرکتهای تابعه آن برای چنین دوره ای می شود.

مقدار FR به معنای ، در رابطه با تاریخ ارزیابی ST FR ، بدترین ارزش است.

بازده سرمایه سرمایه گذاری شده برای یک دوره به معنای سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک تقسیم بر تفاوت کل دارایی ها منهای بدهی های جاری بدون بهره است.

ارزش خالص دفتری تعدیل شده به معنای در هر تاریخ تعیین شده، با توجه به هر وسیله نقلیه برنامه تعدیل شده در آن تاریخ، حاصلضرب 0. 965 و ارزش دفتری خالص چنین وسیله نقلیه برنامه تعدیل شده در آن تاریخ است.

حساب سرمایه تعدیل شده به معنای حساب سرمایه ای است که تا پایان هر دوره مشمول مالیات مشارکت برای هر یک از شرکا نگهداری می شود، (الف) با هر مقداری که شریک متعهد به بازیابی آن طبق استانداردهای تعیین شده توسط مقررات خزانه داری بخش 1. 704-1(b) افزایش یافته است.)(2)(ii)(c) (یا طبق مقررات خزانه داری بخش های 1. 704-2(g) و 1. 704-2(i)(5)) و (ب) موظف به بازگرداندن (i) مقدارهمه زیان‌ها و کسرهایی که در پایان دوره مشمول مالیات، به طور معقولی انتظار می‌رود در دوره‌های مالیاتی بعدی طبق بخش‌های 704(e)(2) و 706(d) قانون و مقررات خزانه داری بخش 1. 751 به آن شریک تخصیص داده شود.-1(b)(2)(ii) و (ii) مبلغ کلیه توزیع هایی که در پایان دوره مشمول مالیات، به طور معقولی انتظار می رود در دوره های مالیاتی بعدی مطابق با شرایط برای آن شریک انجام شود. این توافقنامه یا در غیر این صورت تا حدی که بیش از افزایش های جبرانی در حساب سرمایه شریک است که دلیل آن است. انتظار می رود در طول (یا قبل از) دوره مالیاتی رخ دهد که در آن چنین توزیع هایی به طور منطقی انتظار می رود (به غیر از افزایش هایی که در نتیجه بازپرداخت حداقل سود طبق بخش 6. 1(d)(i) یا 6. 1(d) است.(II)). تعریف قبلی از حساب سرمایه تعدیل شده برای انطباق با مقررات بخش 1. 704-1 (b) (2) (ii) (d) مقررات خزانه داری است و باید با آن تفسیر شود.«حساب سرمایه تعدیل‌شده» یک شریک در رابطه با هر سود مشارکت، مبلغی است که آن حساب سرمایه تعدیل‌شده در صورتی خواهد بود که آن سود مشارکت تنها سودی باشد که در مشارکت آن شریک از تاریخ و پس از تاریخ آن مشارکت در اختیار دارد. سود ابتدا صادر شد.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.