دسترسی و دید را کنترل کنید

 • 2022-09-13

GITLAB امکان دسترسی کاربران را برای دسترسی به کنترل های خاص در شعب ، پروژه ها ، قطعه ها ، گروه ها و موارد دیگر فراهم می کند.

 1. وارد GITLAB به عنوان کاربر با سطح دسترسی مدیر شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.

تعریف کنید که کدام نقش ها می توانند پروژه ایجاد کنند

 1. وارد GITLAB به عنوان کاربر با سطح دسترسی مدیر شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.
 5. برای محافظت پیش فرض پروژه ، نقش های مورد نظر را انتخاب کنید:
  • هیچکس.
  • نگهدارنده
  • توسعه دهندگان و نگهدارنده.
 6. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

حذف پروژه را به مدیران محدود کنید

رابط کاربری در GITLAB 15. 1 تغییر کرده است.

 1. به عنوان کاربر با دسترسی مدیر وارد GitLab شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.
 5. پیمایش به:
  • (Gitlab 15. 1 و بعد) مجاز به حذف پروژه ها و انتخاب مدیران است.
  • (GITLAB 15. 0 و قبل از آن) محافظت از حذف پروژه پیش فرض و انتخاب فقط Admins می تواند پروژه را حذف کند.
 6. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

حفاظت از حذف

 • معرفی شده در Gitlab 14. 2 برای گروه های ایجاد شده پس از 12 آگوست 2021.
 • تغییر نام از حذف پیش فرض تأخیر پروژه در Gitlab 15. 1.
 • برای پروژه ها در مناطق نام شخصی در Gitlab 15. 1 فعال شده است.
 • غیرفعال برای پروژه ها در مناطق نام شخصی در Gitlab 15. 3.

حمایت از سطح نمونه در برابر حذف تصادفی گروه ها و پروژه ها.

دوره حفظ

گروه ها و پروژه ها در یک دوره حفظ تعریف شده بازسازی خواهند شد. به طور پیش فرض این 7 روز است اما می توان آن را تغییر داد. تنظیم دوره نگهداری به 0 به این معنی است که گروه ها و پروژه ها بلافاصله حذف می شوند و قابل ترمیم نیستند.

در گیتلب 15. 1 و بعد ، دوره نگهداری باید بین 1 تا 90 باشد. اگر دوره نگهداری قبل از بروزرسانی 15. 1 0 باشد ، به طور خودکار به 1 تغییر می یابد در حالی که دفعه بعدی که هر تنظیم برنامه تغییر می کند ، حفاظت حذف را غیرفعال می کند.

حذف پروژه تأخیر

رابط کاربری در GITLAB 15. 1 تغییر کرده است.

مدیران می توانند حذف پروژه تأخیر را به طور پیش فرض برای گروه های تازه ایجاد شده فعال کنند. صاحبان گروه می توانند این امر را غیرفعال کنند و گروه های موجود محیط موجود خود را حفظ می کنند. هنگامی که گروه های حذف شده در یک دوره حفظ قابل بازسازی خواهند بود.

 1. به عنوان کاربر با دسترسی مدیر وارد GitLab شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.
 5. پیمایش به:
  • (GITLAB 15. 1 و بعد) محافظت از حذف و انتخاب گروه ها و پروژه های حذف شده را انتخاب کنید و یک دوره نگهداری را انتخاب کنید.
  • . سپس یک دوره نگهداری را در تأخیر حذف پیش فرض تنظیم کنید.
 6. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

حفاظت از حذف فقط برای پروژه ها در دسترس نیست (بدون اینکه برای گروه ها نیز فعال شود).

در Gitlab 15. 1 ، و بعداً این تنظیم در گروه ها در هنگام غیرفعال شدن اجرا می شود و نمی توان آن را نادیده گرفت.

حذف گروه تأخیر

رابط کاربری معرفی شده در GITLAB 15. 1.

اگر دوره احتباس 1 یا بیشتر باشد ، گروه ها قابل ترمیم خواهند بود.

در Gitlab 15. 1 و بعد ، حذف گروه تأخیر را می توان با تنظیم پیش بینی حذف برای ادامه حذف فعال کرد.

پیش فرض را نادیده بگیرید و بلافاصله حذف کنید

 1. بازیابی پروژه.
 2. پروژه را همانطور که در صفحه پروژه های مدیریت توضیح داده شده است حذف کنید.

پیش فرض های دید پروژه را پیکربندی کنید

 1. وارد GITLAB به عنوان کاربر با سطح دسترسی مدیر شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.
 5. دیدگاه پیش فرض مورد نظر را انتخاب کنید:
  • دسترسی خصوصی - دسترسی به پروژه باید صریحاً به هر کاربر اعطا شود. اگر این پروژه بخشی از یک گروه باشد ، دسترسی به اعضای گروه اعطا می شود.
  • داخلی - به جز کاربران خارجی می توان به این پروژه دسترسی پیدا کرد.
  • عمومی - بدون هیچ گونه احراز هویت می توان به این پروژه دسترسی پیدا کرد.
 6. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

پیش فرض های دید SNIPPET را پیکربندی کنید

 1. وارد GITLAB به عنوان کاربر با سطح دسترسی مدیر شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.
 5. دیدگاه قطعه پیش فرض مورد نظر را انتخاب کنید.
 6. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دید قطعه ، دیدگاه پروژه را بخوانید.

پیش فرض های دید گروه را پیکربندی کنید

 1. وارد GITLAB به عنوان کاربر با سطح دسترسی مدیر شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.
 5. دید گروه پیش فرض مورد نظر را انتخاب کنید:
  • خصوصی - این گروه و پروژه های آن فقط توسط اعضا قابل مشاهده هستند.
  • داخلی - این گروه و هر پروژه داخلی را می توان با استفاده از هر کاربر وارد شده به جز کاربران خارجی مشاهده کرد.
  • عمومی - این گروه و هر پروژه عمومی بدون هیچ گونه احراز هویت قابل مشاهده است.
 6. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دید گروه ، به دید گروه مراجعه کنید.

محدود کردن سطح دید

 1. وارد GITLAB به عنوان کاربر با سطح دسترسی مدیر شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.
 5. در بخش سطح دید محدود ، سطح دید مورد نظر را برای محدود کردن انتخاب کنید. اگر سطح عمومی را محدود کنید:
  • پروفایل های کاربر فقط برای ورود به سیستم از طریق رابط وب قابل مشاهده است.
  • ویژگی های کاربر از طریق API GraphQL عبارتند از:
   • در Gitlab 15. 1 و بعد قابل مشاهده نیست.
   • فقط برای کاربران معتبر بین GitLab 13. 1 و Gitlab 15. 0 قابل مشاهده است.
 6. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دید پروژه ، به دید پروژه مراجعه کنید.

منابع واردات مجاز را پیکربندی کنید

 1. وارد GITLAB به عنوان کاربر با سطح دسترسی مدیر شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.
 5. هر یک از منابع واردات را انتخاب کنید تا اجازه دهید.
 6. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

صادرات پروژه را فعال کنید

 1. وارد GITLAB به عنوان کاربر با سطح دسترسی مدیر شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.
 5. پروژه Export را فعال کنید.
 6. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

پیکربندی پروتکل های دسترسی Git را فعال کنید

با محدودیت های دسترسی GitLab ، می توانید پروتکل هایی را انتخاب کنید که کاربران می توانند از آنها برای برقراری ارتباط با GitLab استفاده کنند. غیرفعال کردن پروتکل دسترسی ، دسترسی پورت به خود سرور را مسدود نمی کند. درگاه های مورد استفاده برای پروتکل ، SSH یا HTTP (ها) هنوز در دسترس هستند. محدودیت های GITLAB در سطح برنامه اعمال می شود.

 1. وارد GITLAB به عنوان کاربر با سطح دسترسی مدیر شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.
 5. پروتکل های دسترسی GIT مورد نظر را انتخاب کنید:
  • هر دو SSH و HTTP (ها)
  • فقط SSH
  • فقط HTTP (ها)
 6. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.
  صفحه پروژه فقط URL پروتکل مجاز را نشان می دهد ، بدون گزینه ای برای تغییر آن.

GitLab هنگام شناور پروتکل برای URL ، یک ابزار ابزار را نشان می دهد ، اگر عملکرد کاربر (مانند اضافه کردن کلید SSH یا تنظیم رمز عبور) لازم است:

GitLab فقط برای پروتکل هایی که انتخاب می کنید ، اقدامات GIT را امکان پذیر می کند.

نسخه های GITLAB 10. 7 و بعد از آن ، اجازه می دهد پروتکل HTTP (S) برای درخواست های GIT Clone یا Fetch که توسط GitLab Runner از مشاغل CI/CD انجام شده است ، حتی اگر فقط SSH را انتخاب کنید.

URL کلون Git را برای HTTP (ها) سفارشی کنید

شما می توانید URL های کلون Git Project را برای HTTP (ها) ، که روی صفحه کلون تأثیر می گذارد ، سفارشی کنید:

 • نمونه gitlab شما در https://example. com است ، سپس URL های کلون پروژه مانند https://example. com/foo/bar. git هستند.
 • شما می خواهید URL های کلون که به نظر می رسد https://git. example. com/gitlab/foo/bar. git در عوض ، می توانید این تنظیمات را روی https://git. example. com/gitlab/ تنظیم کنید.

Custom Git clone URL for HTTP

 1. برای HTTP (ها) URL root را برای URL Clone Git سفارشی وارد کنید.
 2. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

URL های کلون SSH را می توان با تنظیم gitlab_rails ['gitlab_ssh_host'] و سایر تنظیمات مرتبط در gitlab. rb سفارشی کرد.

پیکربندی پیش فرض برای RSA ، DSA ، ECDSA ، ED25519 ، ECDSA_SK ، ED25519_SK SSH

ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

 1. این گزینه به طور پیش فرض فعال است.
 2. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

مدیر .

عمومی .

Mirror settings

بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.

 • ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.
 • تولید - محصول

کمک بگیر

 1. وارد GITLAB به عنوان کاربر با سطح دسترسی مدیر شوید.
 2. On the top bar, select Main menu >مدیر .
 3. On the left sidebar, select Settings >عمومی .
 4. بخش کنترل و کنترل دسترسی را گسترش دهید.
 5. ذخیره تغییرات را انتخاب کنید.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.