مالیات بر عایدی سرمایه بلند مدت بر سهام

 • 2022-04-8

مشمول مالیات سود سرمایه بلندمدت (LTCG) بر سهام

عایدی سرمایه را می توان به عنوان سود حاصل از فروش یا انتقال اموال اعم از منقول یا غیر منقول توصیف کرد. به این اموال دارایی های سرمایه ای می گویند. دارایی های سرمایه ای را می توان بر اساس دوره نگهداری دارایی ها توسط فروشنده قبل از انجام هر معامله به دو قسمت تقسیم کرد. اینها عبارتند از - دارایی های سرمایه ای بلند مدت و دارایی های سرمایه ای کوتاه مدت.

مدت تصدی برای واجد شرایط شدن به عنوان یک دارایی سرمایه ای بلند مدت یا کوتاه مدت در دارایی های مختلف متفاوت است. اکثر اوراق بهادار در بازار پس از نگهداری بیش از 12 ماه به عنوان دارایی سرمایه ای بلندمدت واجد شرایط می شوند. دارایی هایی که کمتر از آن دوره نگهداری می شوند دارایی های کوتاه مدت محسوب می شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه بلندمدت سهام در سال قبل یعنی 2018 تغییرات اندکی نسبت به آن داشته است. اما تغییری در مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه مدت ایجاد نشده است.

اگر دارایی مربوطه در حین خرید و فروش مشمول مالیات بر معاملات اوراق بهادار (STT) شده باشد، مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه مدت 15 درصد ارزیابی می شود. با این حال، هر دارایی کوتاه‌مدت فهرست‌شده در بازار سهام که متحمل STT نمی‌شود، مشمول نرخ مالیاتی بسته به نرخ اسلب مربوطه از درآمد آن فرد از جمله 3% اضافه و اضافه‌هزینه (در صورت وجود) است.

اصلاحیه های مقررات مالیاتی در مورد عایدی سرمایه بلندمدت

در بودجه 2018، بخش 10 (38) قانون مالیات بر درآمد، 1961 لغو شد. معافیت مالیات بر عایدی سرمایه بلندمدت بر سهام دارایی ناشی از فروش سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل را حذف کرد. این بخش در قانون مالی، 2004 توسط کمیته کلکار معرفی شد. این به منظور تشویق سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران نهادی خارجی (FII) انجام شد.

با این حال، پس از بودجه 2018، بخش 10 (38) با بخش دیگری به نام بخش 112A جایگزین شد. این بخش مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از دارایی های زیر را فرض می کند:

 1. سهم سهام
 2. صندوق های سهام گرا یا واحدهای صندوق های سهام گرا
 3. تراست های تجاری یا واحدهای تراست تجاری

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بلندمدت سهام

در صورت سود سرمایه بلندمدت ناشی از فروش دارایی‌های ذکر شده در بالا، نرخ مالیات 10% بدون احتساب هر گونه کسری یا اضافه‌هزینه است، در صورتی که مبلغ سود بالاتر از 100 میلیون ریال باشد. 1 لکپس از اجرای آن بخش، هیچ تسهیلات نمایه سازی برای فروشندگان در دسترس نخواهد بود.

اوراق بهادار غیر از موارد ذکر شده در بخش 112A نیز مشمول مالیات است. جدول زیر ماهیت مالیات افزایش سرمایه بلند مدت در سهام و سایر اوراق بهادار را نشان می دهد.

معافیت مالیاتی

افراد می توانند از معافیت مالیاتی سود بلند مدت در سهام تحت بند 54F بهره مند شوند. آنها برای بهره مندی از بخش 54F باید پارامترهای زیر را ملاقات کنند -

 1. فرد باید مبلغ ملاحظه خالص دریافت شده از فروش سهام را در حداکثر دو ملک املاک و مستغلات دوباره سرمایه گذاری کند. قبل از بودجه 2019 ، این حد یک ملک مسکن برای هر نفر بود.
 2. سرمایه گذاری مجدد باید 1 سال قبل از فروش یا 2 سال پس از آن انجام شود.
 3. یک فرد همچنین می تواند تصمیم بگیرد که مبلغ ملاحظه خود را در یک پروژه ساختمانی سرمایه گذاری کند. با این حال ، چنین ساختمانی باید طی 3 سال از تاریخ فروش یا انتقال سهام به پایان برسد.

اگر فردی بخواهد از کل مبلغ سود سرمایه استفاده کند ، باید کل ارزش خالص را دوباره سرمایه گذاری کند. در صورت عدم امکان ، معافیت از سود سرمایه براساس بخشی از مبلغ ملاحظه سرمایه گذاری شده است. محاسبه برای آن -

معافیت از سود سرمایه = (سود سرمایه x هزینه یک خانه جدید)/ارزش توجه خالص

با این حال ، اگر فرد تصمیم به فروش ملک جدید در طی 3 سال از خرید خود بگیرد ، معافیت از سود بلند مدت سرمایه لغو می شود.

با این حال ، معرفی مالیات بر درآمد بر افزایش سرمایه بلند مدت در سهام ، برای برخی از افراد ناخوشایند بود. این به دلیل اجرای "پدربزرگ" بود که برای آن ناراحتی به حداقل می رسید.

پدربزرگ

در بخش جدید 112A ، افراد خاصی از رعایت آن معاف هستند. این گروه از افراد را می توان افراد "پدربزرگ" در نظر گرفت.

پدربزرگ را می توان به عنوان مفهومی دانست که در آن افرادی که بر اساس رژیم مالیاتی قبلی تصمیم گیری می کردند ، براساس مقررات قبلی ، مزایای تجارت را ارائه می دهند. این کار برای محافظت از افراد در برابر اصلاحاتی انجام می شود که ممکن است بر درآمد آنها تأثیر بگذارد.

هنگام محاسبه مبلغ سود سرمایه مشمول مالیات ، باید دو عامل برای آن حساب شود - ارائه پدربزرگ و معافیت مالیاتی تا Rs. 1 لاخ - جدا از سایر شرایط لازم که در بالا ذکر شد.

سیستم مالیات برای این افراد در زیر نشان داده شده است

مشخصات پیامدهای مالیاتی
خرید و فروش اوراق بهادار قبل از 31. 1. 2018 معافیت کل U/S 10 (38)
خرید اوراق بهادار قبل از 31. 1. 2018 و فروش قبل از 1. 4. 2018 معافیت کل U/S 10 (38)
خرید اوراق بهادار قبل از 31. 1. 2018 و فروش پس از 1. 4. 2018 مالیات LTCG در سهام u/s 112a
خرید و فروش اوراق بهادار پس از 31. 1. 18 و 1. 4. 18 به ترتیب مالیات افزایش سرمایه بلند مدت در سهام u/s 112a

محاسبه سود بلند مدت برای پدربزرگ

برای محاسبه سود بلند مدت سرمایه ، در این حالت ، عامل محوری هزینه کسب است. با در نظر گرفتن موارد زیر می توان آن را تعیین کرد -

 1. هزینه واقعی کسب
 2. و پایین موارد زیر -
 • ارزش بازار منصفانه (FMV) در 31. 1. 18
 • قیمت فروش یا در نظر گرفتن ارزش کامل امنیت

بالاترین قیمت نقل شده در 31. 1. 18 به عنوان FMV در نظر گرفته می شود. اگر امنیت در آن تاریخ ذکر نشده باشد ، قیمت نقل قول شده در تاریخ قبل از 31. 1. 18 در نظر گرفته می شود.

فرمول محاسبه LTCG در سهام ، در این حالت ، = توجه به ارزش کامل - هزینه کسب

فرض کنید آقای X سهام را در Rs خریداری می کند. 15000 در 1. 5. 17 و در 1. 2. 18 برای Rs یکسان است. 20،000بالاترین قیمت نقل شده برای آن امنیت در 31. 1. 18 روپیه بود. 18000

هزینه خرید باید ابتدا قبل از محاسبه LTCG خود در سهام تعیین شود. بالاتر از -

 1. هزینه واقعی خرید که Rs است. 15000
 2. و پایین -
 • FMV که Rs است. 18000
 • قیمت فروش که روپیه است. 20000

از این طریق ، هزینه کسب باید ارزش بازار عادلانه ای باشد که Rs است. 18000 به عنوان پایین تر از FMV و قیمت فروش و بالاتر از هزینه واقعی کسب است. بنابراین ، LTCG = قیمت فروش - هزینه خرید

یا ، LTCG = Rs.(20000 - 18000)

یا ، LTCG = Rs. 2000

از دست دادن سرمایه بلند مدت

ضرر سرمایه بلند مدت ناشی از فروش یا انتقال هرگونه دارایی سرمایه بلند مدت است که در آن هزینه خرید بیش از قیمت فروش است. چنین ضرر و زیان در برابر سود بلند مدت سرمایه در آن سال ارزیابی خاص ایجاد می شود. در صورت ، LTCG در سهام زیر Rs قرار می گیرد. 1 لخ به دلیل تعطیل ، مالیات بر سود سرمایه بلند مدت در سهام معاف است.

در مواردی که کل ضرر سرمایه بلند مدت را نمی توان در برابر سود قرار داد ، به سال آینده منتقل می شود. ضرر سرمایه بلند مدت را می توان برای هشت سال ارزیابی بعدی پیش برد.

روند تشکیل پرونده مالیاتی پس از لایحه مالی 2018 تغییر می کند

در 14 ژوئن سال 2019 ، هیئت مرکزی مالیات مستقیم (CBDT) از آرامش مجموعه ای از قوانین محدود کننده قبلی برای ارسال سود سرمایه در هنگام تشکیل مالیات خبر داد. پس از اجرای لایحه مالی 2018 ، که شامل سیستم مالیات اصلاح شده برای سود سرمایه بلند مدت بود ، افراد مورد نیاز برای جدا کردن سود خود از سهام عدالت و صندوق های متقابل سهام عدالت. این روند تشکیل پرونده مالیاتی را پیچیده تر کرد.

پس از اعلام اخیر CBDT ، افراد باید مالیات بر درآمد را فقط با مبلغ خالص تلفیقی از سود سرمایه ارائه دهند. با این حال ، در طی محاسبه مالیات بر درآمد ، سود و ضرر و زیان حاصل از سهام مختلف سهام و واحدهای صندوق های سهام عدالت به طور جداگانه محاسبه می شود.

مقررات مربوط به افشای LTCG در پرونده ITR

فرم های ITR-2 و ITR-3 با توجه به تغییرات ایجاد شده توسط هیئت مرکزی مالیات مستقیم به روز شده و تغییر یافته است. موارد زیر مقررات است -

 • افراد و خانواده های بدون تقسیم هندو (HUFS) که سود سرمایه بلند مدت از فروش یا انتقال سهام دارند ، باید LTCG خود را در بخش B7 فرم ITR-2 افشا کنند ، مشروط بر اینکه آنها این سود را تحت عنوان "درآمد حاصل از تجارت در نظر بگیرند. یا حرفه "
 • افراد غیر مقیم که دارای LTCG از فروش یا انتقال سهام هستند ، باید به ترتیب در بخش B7 و B8 ITR-2 و ITR-3 یکسان باشند.

اگر فردی با سهام عدالت و سهام عدالت خود به عنوان سهام در تجارت رفتار کند ، سود حاصل از فروش یا انتقال سهام باید تحت عنوان "درآمد حاصل از تجارت و حرفه" قرار گیرد. در این حالت ، چنین دستاوردهایی برای 10 ٪ مالیات سود بلند مدت سرمایه در سهام در نظر گرفته نمی شود حتی اگر این مبلغ بیش از Rs باشد. 1 لخ

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.