صندوق های سرمایه گذاری مشترک – مقدمه, ساختار, انواع و نقش خود را در توسعه بازار سرمایه

  • 2022-03-15

صندوق سرمایه گذاری مشترک یک واسطه مالی در بازار سرمایه است که سرمایه گذاری های جمعی را به صورت واحدهای سرمایه گذاران خرده فروشی و شرکتی جمع می کند و مجموعه ای از طرح های مختلف را حفظ می کند که سرمایه گذاری های جمعی را در ابزارهای سهام و بدهی به نمایندگی از این سرمایه گذاران سرمایه گذاری می کند. صندوق سرمایه گذاری نهاد متخصص است که کمک می کند تا یک سرمایه گذار سرمایه گذاری در سهام و بدهی ابزار به طور غیر مستقیم به جای در نظر گرفتن خطر ابتلا به سرمایه گذاری پول به طور مستقیم در این ابزار است. یک سرمایه گذار عادی هیچ تخصص یا دانش برای سرمایه گذاری مستقیم پول در بازار سهام در هند ندارد و بیشتر اوقات سرمایه گذاران به دلیل انتخاب اشتباه سهام سهام یا اوراق قرضه پول خود را از دست می دهند. از این رو صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان واسطه تخصص مدیریت پرتفوی را به طور فعال فراهم می کنند و ریسک را با گسترش سرمایه گذاری از همه سرمایه گذاران در سهام های مختلف سهام و ابزارهای بدهی متنوع می کنند. این کمک می کند تا سرمایه گذاران کسب بازده خوب در معرض خطر کم در مقایسه با بازده در معرض خطر بالا اگر سرمایه گذاران در خود به طور مستقیم در بازار سرمایه سرمایه گذاری.

صندوق سرمایه گذاری مشترک یک مخزن جمعی یا مجموعه ای از وجوه است که توسط یک مدیر صندوق واجد شرایط و متخصص اداره می شود. این اعتماد است که طول می کشد بودجه از تعدادی از سرمایه گذاران که یک هدف سرمایه گذاری مشترک و سرمایه گذاری این وجوه در سهام است, اوراق قرضه, ابزار بازار پول و اوراق بهادار دیگر. سود حاصل از این سبد ترکیبی پس از کسر هزینه ها و عوارض مربوطه با محاسبه ارزش خالص دارایی یا ناوبری یک طرح به طور متناسب بین سرمایه گذاران توزیع می شود. به سادگی قرار داده شده, پول مخلوط توسط تعداد زیادی از سرمایه گذاران در واحد توسط طرح صندوق اختصاص داده شده. این پول مخلوط سرمایه گذاری در سهام یا اوراق قرضه یا اوراق بهادار کوتاه مدت باید رشد و یا پایین رفتن بسته به عملکرد این سرمایه گذاری. این باید در ارزش ناوبری منعکس شود.

صندوق های متقابل مناسب برای سرمایه گذاران که یا فاقد مبالغ زیادی برای سرمایه گذاری, و یا برای کسانی که نه دانش و نه زمان به تحقیق در بازار, هنوز می خواهید به رشد ثروت خود را. در عوض خانه صندوق هزینه های کوچک برای تخصص حرفه ای خود را که از سرمایه گذاری کم است. هزینه های دریافت شده توسط صندوق های سرمایه گذاری مشترک محدود به محدودیت های خاصی است که توسط انجمن بورس و اوراق بهادار هند اعلام شده است.طی چند سال گذشته صندوق های سرمایه گذاری مشترک زمانی به وضعیت مطلوبی دست یافته اند که سرمایه گذاران به طور منظم در طرح های حقوق صاحبان سهام/متعادل سرمایه گذاری می کنند.

2. 'منو' است?

درست مثل سهم حقوق صاحبان سهام است قیمت بازار است که از طریق تجارت در بورس اوراق بهادار تعیین, یک واحد صندوق دارای ارزش خالص دارایی در هر واحد (علامت) بر اساس بسته شدن قیمت سهام و اوراق قرضه که بخشی از نمونه کارها مربوطه از طرح صندوق. منو ارزش بازار ترکیبی از سهام است, اوراق قرضه و اوراق بهادار توسط یک صندوق در هر روز خاص در مجموعه ای از طرح خاص صندوق برگزار (به عنوان هزینه های مشروع و اتهامات کاهش). علامت در هر واحد نشان دهنده ارزش بازار از تمام سهام/اوراق قرضه/اوراق قرضه و یا هر ابزار دیگر در یک طرح صندوق در یک روز معین, خالص از تمام هزینه ها و بدهی به علاوه درامد تعلق, تقسیم بر تعداد برجسته ای از واحد در طرح.

علامت = قیمت بازار اوراق بهادار + دارایی های دیگر-کل بدهی + واحد برجسته به عنوان در تاریخ منو

علامت = دارایی های خالص طرح + تعداد واحدهای برجسته, به این معنا که, ارزش بازار سرمایه گذاری + مطالبات + سایر درامدهای تعهدی + سایر دارایی ها – هزینه های تعهدی – سایر بدهی ها – سایر بدهی ها + خیر. از واحدهای برجسته به عنوان در تاریخ منو

3. مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق های متقابل توسط حرفه ای شرکت سازمان یافته به نام ای ام سی (شرکت مدیریت دارایی) از طریق مدیران صندوق حرفه ای است که فعالانه مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری طرح های مختلف صندوق است که مزایای زیر را به سرمایه گذاران تحویل مدیریت:

(1) تنوع نمونه کارها : صندوق های متقابل سرمایه گذاری در یک نمونه کارها متنوع از ابزارهای مالی است که قادر می سازد یک سرمایه گذار کوچک برای برگزاری یک پرتفوی سرمایه گذاری متنوع حتی اگر میزان سرمایه گذاری کوچک است.

(2) کم خطر : حتی با مقدار کمی از سرمایه گذاری, سرمایه گذاران می توانند متنوع نمونه کارها از ابزارهای مالی. خطر در نمونه کارها متنوع از صندوق طرح کمتر از سرمایه گذاری به طور مستقیم در تنها 2 یا 3 سهام یا اوراق قرضه است.

(3) کم هزینه های معامله : با توجه به اقتصاد مقیاس صندوق های متقابل متحمل هزینه های معامله کمتر. این مزایا با سرمایه گذاران به اشتراک گذاشته می شود.

(4) نقدینگی: واحد صندوق می تواند به راحتی با وجوه به طور مستقیم به حساب سرمایه گذاران هر چند پرداخت صندوق بازخرید.

(5) انتخاب: صندوق های متقابل سرمایه گذاران را با طرح های مختلف با اهداف سرمایه گذاری متنوع پیشنهاد می دهند. بنابراین سرمایه گذاران سرمایه گذاری زیادی در یک طرح مطابق با اهداف مالی خود دارند. این طرح ها بیشتر برنامه ها/گزینه های مختلفی را فراهم می کنند به عنوان مثال گزینه سود سهام یا گزینه رشد یا گزینه سرمایه گذاری مجدد و غیره.

(6) شفافیت: وجوه جدیدترین اطلاعات مربوط به بازارها و طرح ها را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. همه حقایق مواد به سرمایه گذاران به عنوان در هر دستورالعمل های سبی و امفی نشان داد. روزانه به سرمایه گذاران داده می شود.

(7) انعطاف پذیری: سرمایه گذاران نیز انعطاف پذیری توسط صندوق های متقابل فراهم شده است. سرمایه گذاران می توانند واحدهای خود را از یک طرح بدهی به یک طرح حقوق صاحبان سهام یا یک طرح متعادل از طریق گزینه طرح انتقال سیستماتیک منتقل کنند. امکان سرمایهگذاری سیستماتیک از طریق اقساط ماهانه/فصلی و برداشت سیستماتیک در فواصل منظم نیز در طرحهای باز به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود.

(8) ایمنی: صنعت صندوق های سرمایه گذاری به طور کامل تحت قوانین سبی تنظیم می شود که منافع سرمایه گذاران محافظت می شود. کلیه وجوه باید در سبی ثبت شود و رعایت کامل قوانین و شفافیت تضمین شود.

(9) مدیریت حرفه ای: اوراق بهادار صندوق های متقابل توسط مدیران حرفه ای متخصص در اختیار داشتن مهارت ها و مدارک به تجزیه و تحلیل عملکرد و چشم انداز شرکت های مدیریت می شوند. اوراق بهادار را از طریق نظارت دقیق روزانه به طور فعال مدیریت می کنند که برای یک سرمایه گذار خرده فروشی امکان پذیر نیست.

4. تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری مشترک در هند

یک بازار مالی قوی با وجوه جاری از سرمایه گذاران خرده فروشی برای یک اقتصاد توسعه یافته ضروری است. اولین صندوق سرمایه گذاری مشترک در سال 1963 توسط واحد اعتماد هند به ابتکار دولت هند و بانک مرکزی هند با هدف افزایش پس انداز و سرمایه گذاری تاسیس شد. شرکت در این نمایشگاه به سرمایه گذاران خرده فروشی کمک می کند تا از این طریق به سرمایه گذاران خرده فروشی دسترسی پیدا کنند.

فاز اول: در سال 1978 عفونت ادراری از بانک مرکزی خارج شد و ایدبی کنترل نظارتی و اداری عفونت ادراری را در دست گرفت.ایالات متحد ه-64 اولین طرحی بود که توسط عفونت ادراری راه اندازی شد که بهترین طرح عفونت ادراری برای مدت طولانی بود.

فاز دوم: صندوق متقابل بانک مرکزی برای اولین بار صندوق غیر عفونت ادراری در ماه جون راه اندازی شد 1987, پس از می تواند بانک صندوق متقابل (دسامبر. 1987), صندوق پی ان بی (اوت. 1989), بانک هند (نوامبر. 1989), بانک هند (جون. 1990) و بانک بارودا صندوق مشترک (اکتبر. 1992).

مرحله سوم: پیشگام سابق کوتاری (اکنون با فرانکلین تمپلتون ام اف ادغام شد) اولین بخش خصوصی بود که در جولای 1993 ثبت شد. دوره جدیدی در صنعت ام اف هند در سال 1993 زمانی شروع شد که صندوق های سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد بازار شدند و انتخاب متنوعی از محصولات ام اف را برای سرمایه گذاران هندی فراهم کردند.

فاز چهارم: در فوریه 2003 قانون عفونت ادراری 1963 لغو شد و عفونت ادراری به دو نهاد جداگانه تقسیم شد.

فاز پنجم از سال 2012: توجه به عدم نفوذ صندوق های سرمایه گذاری مشترک به ویژه در شهرهای ردیف دوم و ردیف سوم و با توجه به علاقه ذینفعان مختلف در سپتامبر 2012 اقدامات مثبتی را برای احیای صنعت تنبل صندوق های سرمایه گذاری هند و افزایش نفوذ مدیران مالی در گوشه های دور افتاده کشور انجام داد.

5. ساختار سازمان صندوق های متقابل در هند

Organisation Structure of Mutual Funds in India

ساختار سازمان صندوق های متقابل در هند

سه بازیکن کلیدی یعنی ضامن, ای ام سی و صندوق اعتماد درگیر در راه اندازی یک کسب و کار صندوق در هند. توسط بانک ها و ثبت کنندگان و نمایندگان انتقال و شرکت کنندگان سپرده گذاری و متولیان به انجام فعالیت های صندوق های متقابل هموار پشتیبانی می شوند.

(1) حامی : پروموتر شرکت صندوق به عنوان حامی صندوق شناخته شده است. حامی یا در خود و یا در همکاری با یک شرکت دیگر ایجاد یک صندوق با هدف برای کسب پول از مدیریت صندوق از طریق شرکت های تابعه خود را. به شرکتی که وجوه را به عنوان مدیر سرمایه گذاری صندوق مدیریت می کند ای ام سی گفته می شود.

(2) متولی : حامیان ایجاد اعتماد از طریق عمل اعتماد به نفع امنا. متولیان اعتماد را مدیریت می کنند و در درجه اول به عنوان سرپرست سرمایه گذاران در صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر عهده دارند. وظیفه اصلی امنا این است که اطمینان حاصل شود که علت سعی و کوشش با انطباق است. کلیه وجوه شناور شده توسط ای ام سی باید توسط متولیان مجاز باشد.

(3) ای ام سی: حامی شرکت مدیریت دارایی استارت و ای ام سی وجوه اعتماد را مدیریت می کند. این هزینه های کوچک را برای مدیریت صندوق های اعتماد هزینه می کند. ای ام سی در نظر دارد تمام طرح های, راه اندازی این طرح و منابع اولیه مقدار, مدیریت وجوه و دادن خدمات به سرمایه گذاران. مدیران صندوق توسط ای ام سی منصوب برای مدیریت طرح های مختلف ام اف شناور توسط ای ام سی.

(4) نگهبان: در صندوق های متقابل, ای ام سی خرید اوراق بهادار مختلف مانند سهام, اوراق قرضه, طلا و غیره. در طرح های مختلف. این اوراق بهادار به نام اعتماد خریداری می شوند اما در بازداشت اعتماد نگهداری نمی شوند. وظیفه ایمن نگه داشتن اوراق بهادار بر عهده نگهبان است اکنون روزی که حضانت اوراق بهادار مالی به شکل دیمات است.

(5) نماینده ثبت و انتقال: نماینده ثبت و انتقال یک نهاد جداگانه است. ثبت و انتقال عامل وظیفه انجام بسیاری از مشاغل اداری مانند پردازش برنامه های کاربردی از سرمایه گذاران, تولید واحد زمانی که نرم افزار جدید دریافت کرده است, از بین بردن واحد زمانی که سرمایه گذاران ارسال رستگاری, مدیریت رکورد کامل از سرمایه گذاران و پردازش پرداخت سود سهام به نمایندگی از مشتری صندوق خود.

6. انواع طرح های صندوق های سرمایه گذاری مشترک

هدف صندوق های سرمایه گذاری مشترک تامین نقدینگی و بازده بالاتر با درجه ایمنی مطلوب برای سرمایه گذاران با حداقل ریسک است. بر اساس این اهداف انواع طرح های صندوق بیش از یک دوره از زمان تکامل یافته اند.

طرح های صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ساختار, هدف سرمایه گذاری & سایر معیارها طبقه بندی دقیق طرح های صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس اهداف سرمایه گذاری

7. طبقه بندی عملکردی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

(1) طرح باز: در مورد طرح های باز, سرمایه گذاران می توانند فروش و خرید واحد خود را در ارزش خالص دارایی (علامت) و یا قیمت های مبتنی بر منو در هر نقطه ای از زمان. سرمایه گذاران می توانند هر زمان در طول عمر صندوق باز وارد و خارج شوند. ماهیت کلیدی وجوه پایان باز نقدینگی است. از هیچ قفل در دوره این وجوه افزایش نقدینگی سرمایه گذاران به عنوان واحد می تواند خرید و فروش در هر زمان.

(2) طرح های نزدیک به پایان رسید: طرح های نزدیک به پایان رسید یک پیکره ثابت و یک دوره بلوغ تعریف شده بین 2 تا 10 سال است. سرمایه گذاران می توانند در این طرح سرمایه گذاری کنند زمانی که برای چند روز به عنوان پیشنهاد جدید صندوق باز می شود. این طرح برای مدت زمان محدودی که بیش از 45 روز نباشد باز است. این صندوق هیچ تعامل با سرمایه گذاران تا رستگاری به جز برای پرداخت سود سهام و یا پاداش. در موارد استثنایی برخی از نزدیک به پایان رسید صندوق های متقابل ممکن است اعلام خرید طرح بازگشت مانند مورگان استنلی اعلام کرد خرید بازگشت طرح خود را نزدیک به پایان رسید صندوق. محدودیت در دوره خرید در این طرح ها به صورت خرید قفل وجود دارد. این طرح ها در بازار سهام برای تجارت ذکر شده است.

(3) طرح های فاصله: طرح های فاصله ای ویژگی های هر دو طرح باز و بسته را فراهم می کنند. در فواصل از پیش تعیین شده با قیمت های مربوط به منو برای فروش یا بازخرید باز هستند. این طرح ها را طرح های نیمه باز نیز می نامند.

8. طبقه بندی نمونه کارها صندوق های سرمایه گذاری مشترک

(1) صندوق های رشد (صندوق های سهام محور): هدف اصلی صندوق های رشد افزایش سرمایه در میان مدت و بلند مدت است. این شرکت ها بیشتر سهام سهام را با پتانسیل رشد قابل توجه سرمایه گذاری می کنند و در بلند مدت با ریسک متوسط بازده بالاتری به سرمایه گذاران می دهند. خطرات مرتبط با سرمایه گذاری سهام و هیچ ضامن یا اطمینان از بازده ویژگی های این طرح سهام هستند. وجوه رشد را می توان بیشتر به طرح های مختلف مانند صندوق درپوش بزرگ طبقه بندی, صندوق درپوش اواسط و صندوق درپوش کوچک, چند/صندوق سهام متنوع, حقوق صاحبان سهام مرتبط طرح صرفه جویی (الس), صندوق های بخشی و وجوه شاخص.

(2) وجوه درامد (وجوه بدهی گرا): هدف از صندوق های درامد تامین امنیت سرمایه گذاری همراه با درامد منظم به سرمایه گذاران است. این طرح سرمایه گذاری تا حد زیادی در ابزار درامد دار مانند اوراق قرضه, اوراق قرضه, اوراق بهادار دولتی, و اوراق تجاری. بازده و همچنین خطرات هر دو در مقایسه با صندوق های رشد کمتر است. وجوه بدهی, وجوه نقد, برنامه های درامد ماهانه, برنامه های بلوغ ثابت و وجوه نرخ شناور انواع مختلف طرح های صندوق درامد تحت پرچم صندوق های درامد هستند. این صندوق ها را صندوق های ثابت یا پول نیز می نامند. این وجوه بیش از حد برخی از خطر در مورد پیش فرض اوراق قرضه شرکتی است.

(3) وجوه متوازن: هدف از طرح متوازن فراهم کردن هر دو افزایش سرمایه و درامد منظم است. سرمایه گذاری خود را بین سهام سهام و ابزارهای بدهی با بهره ثابت به گونه ای تقسیم می کنند که پرتفوی ها متعادل شوند. این وجوه معمولا از شرکت های با سود خوب و سود سهام سوابق تشکیل می دهند. خطر و همچنین نرخ بازده متوسط است.

(4) صندوق های متقابل بازار پول: در سرمایه گذاری در ابزارهای کوتاه مدت بازار پول مانند صورتحساب خزانه داری و گواهی سپرده ها تخصص دارند. هدف از چنین وجوهی بالاترین نقدینگی با نرخ بازده کمتر حداقل ریسک احتمالی است.

9. طبقه بندی جغرافیایی

(1) وجوه داخلی: وجوهی که وجوه را از محل جغرافیایی خاص مانند یک کشور یا منطقه بسیج می کنند وجوه داخلی نامیده می شوند. بازار محدود و محدود به مرزهای کشوری است که صندوق فعالیت می کند. فقط در ابزارهایی که در بازارهای مالی داخلی صادر و معامله می شوند می توانند سرمایه گذاری کنند. صندوق سرمایه گذاری هند در اوراق بهادار هند یک صندوق داخلی است.

(2) صندوق های دریایی: صندوق های دریایی وجوهی هستند که سرمایه گذاری مرزی را تسهیل می کنند. چنین صندوق های سرمایه گذاری مشترک می توانند در ابزارهای شرکت های خارجی سرمایه گذاری کنند و بنابراین سرمایه گذاران از تنوع بین المللی بهره مند می شوند.

10. دیگران

(1) وجوه بخش: این وجوه سرمایه گذاری در بخش های هسته ای خاص مانند انرژی, ارتباطات از راه دور, این, بانکداری, ساخت و ساز, حمل و نقل, فولاد, خدمات مالی و غیره.

(2) طرح های پس انداز مالیاتی: طرح های پس انداز مالیاتی مزایای مالیاتی ویژه ای را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. صندوق های متقابل انواع طرح های صرفه جویی در مالیات را راه اندازی کرده اند. این وجوه نزدیک به پایان رسید و سرمایه گذاری قفل در دوره حداقل 3 سال است. این طرح باید گزینه های مختلف مانند سود سهام, رشد و یا سرمایه قدردانی.

(3) الس : به منظور افزایش سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بازار سهام, دولت مزایای مالیاتی از طریق صندوق های ویژه اجازه داده است. سرمایه گذاری در این صندوق ها سرمایه گذار را به ادعای کسر مالیات تحت بخش 80 درجه سانتیگراد تضمین می کند اما این وجوه دارای یک دوره قفل 3 ساله است.

(4) صندوق های طلایی: صندوق های متقابل که فقط در اوراق قرضه یا اوراق بهادار دولتی معامله می کنند صندوق های طلایی نامیده می شوند. با توجه به ایجاد یک پایگاه سرمایه گذار بزرگتر برای اوراق بهادار دولتی, بانک مرکزی راه اندازی طرح های طلایی را تشویق می کند.

(5) صندوق های شاخص: صندوق شاخص یک صندوق متقابل است که دقیقا با همان نسبت اوراق بهادار در شاخص سرمایه گذاری می کند. این تنها در این سهام سرمایه گذاری می کند که بخشی از شاخص بازار و دقیقا همان نسبت به وزن در شاخص است به طوری که ارزش چنین طرح های شاخص دقیقا با شاخص بازار متفاوت است. صندوق شاخص تصویب یک استراتژی سرمایه گذاری منفعل به عنوان مدیر صندوق نیاز به تجزیه و تحلیل سهام برای سرمایه گذاری و یا رستگاری در این طرح.

(6) صندوق های معامله شده در بورس: صندوق های معامله شده در بورس ترکیبی از صندوق های باز و سهام معامله شده در بورس هستند. این وجوه را می توان خریداری و مانند سهام در بورس در حال تغییر منو فعلی خود را در بورس به فروش می رسد. این صندوق های سرمایه گذاری باز هستند که در بورس اوراق بهادار ذکر شده اند.

11. نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک در توسعه بازار سرمایه هند

بخش صندوق هند یکی از سریع ترین بخش های در حال گسترش اقتصاد ما است. در طول دوره ده سال گذشته صنعت در حدود 22 درصد رشد کرده است. هند با دارایی های 125 میلیارد دلاری در رتبه 19 و یکی از کشورهای در حال رشد سریع جهان قرار دارد. عوامل منجر به توسعه صنعت پتانسیل بازار بزرگ هستند, نرخ پس انداز بالا, چارچوب نظارتی جامع, سیاست های مالیاتی, ابداعات طرح های جدید, نقش تهاجمی توزیع کنندگان, سرمایه گذار اطلاعات تحصیلی توسط سبی, و عملکرد گذشته. صندوق های متقابل نه تنها از طریق کانال سازی پس انداز سرمایه گذاران خرده فروشی رشد بازار سرمایه را فراهم می کنند بلکه خودشان به عنوان سرمایه گذار فعال در شرکت های هندی در بازار ثانویه و همچنین اولیه نقش فعالی دارند. بیایید نقش صندوق های سرمایه گذاری مشترک در توسعه بازار سرمایه را به تفصیل بررسی کنیم.

(1) صندوق به عنوان منبع بسیج پس انداز بخش خانوار: صنعت صندوق های متقابل برای کمک به انتقال پس انداز به بخش واقعی اقتصاد مسیری طولانی را طی کرده است. مجموع مجموع صنعت صندوق های متقابل 12.4 درصد نسبت به سال مالی 07-16 سال سنجی کرد. این نشان می دهد که چگونه صندوق های متقابل نقش مهمی در بسیج پس انداز سرمایه گذاران خرده فروشی به بازار سرمایه در 10 سال گذشته در هند ایفا کرده اند. در پایان ماه مارس, 2017 اوم با صندوق های متقابل در اطراف روپیه. 17.5 کرور لاخ. که در 2017 خود, سرمایه گذاران ریخت روپیه. 3.4 کرور لاخ در تمام دسته های صندوق های سرمایه گذاری مشترک در هند.

(2) صندوق به عنوان خدمات مالی و یا واسطه: بخش خدمات مالی بخش دوم بزرگترین پس از تجارت است, هتل ها, حمل و نقل و ارتباطات همه با هم ترکیب, و کمک در اطراف 15 درصد به تولید ناخالص داخلی هند. با رشد سریع وجوه متقابل تبدیل شده اند به طور فزاینده مهم تامین کنندگان بدهی و حقوق صاحبان سهام صندوق. در واقع شرکت های با دسترسی به نرخ بهره پایین و افزایش قیمت سهم بازار سرمایه از گسترش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری بهره مند شده اند. در سال های اخیر صندوق های متقابل به عنوان یک گروه بزرگترین خریدار خالص سهام و خریدار عمده اوراق قرضه شرکتی بوده است. همه سرمایه گذاران مالی از سرمایه گذاران فردی و شرکت های بزرگ برای سرمایه گذاری در دارایی های مالی شرکت های دیگر جمع می کنند. تعداد خانه های صندوق نیز هر ساله در رشد سریع اقتصاد هند در حال افزایش است. از سال مالی 16 42 شرکت مدیریت دارایی در کشور فعالیت می کردند.

(3) وجوه متقابل محبوبیت در میان سرمایه گذاران کوچک: سرمایه گذاران کوچک بسیاری از مشکلات مانند بودجه محدود, عدم مشاوره تخصصی, عدم دسترسی به اطلاعات و غیره. صندوق های سرمایه گذاری مشترک کمک بزرگی به همه سرمایه گذاران خرده فروشی کرده اند. این یک نوع خاص از ساز و نهادی و یا یک روش سرمایه گذاری که از طریق کوچک و همچنین سرمایه گذاران بزرگ استخر پس انداز خود را که تحت مشاوره از یک تیم حرفه ای در انواع زیادی از اوراق بهادار از اوراق بهادار شرکت های بزرگ سرمایه گذاری ایمنی با بازگشت خوب سرمایه گذاری نتیجه این سرمایه گذاری حرفه ای در صندوق های متقابل است. این بخش قابل توجهی از بازار سرمایه را تشکیل می دهد و مزیت یک پرتفوی متنوع و مدیر صندوق خبره را برای تعداد زیادی به ویژه سرمایه گذاران خرده فروشی فراهم می کند. یک سرمایه گذار معمولی که برای سهام هر شرکت درخواست می کند از هیچ سهم تضمینی اطمینان ندارد. اما صندوق های متقابل است که سرمایه گذاری در سرمایه خاص موضوع ساخته شده توسط شرکت های تایید سهم سهام بنابراین سرمایه گذاری در عرضه اولیه سهام خوب هر چند سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می تواند به دست.

(4) صندوق های متقابل به عنوان بخشی از سیاست شمول مالی دولت. در حال حاضر سبی انگیزه صندوق های سرمایه گذاری مشترک را برای گسترش در شهرهای کوچکتر و در روستاهای هند برای جذب پس انداز های کوچک و ساختن مردم روستایی از راه های سرمایه گذاری جدید مانند صندوق های متقابل فراهم می کند که بازده خوبی را در معرض خطر کم قرار می دهد. بنابراین دولت. سیاست شمول مالی هند برای بسیج پس انداز مردم بدون بانک هند در حال حاضر به طور فعال توسط صندوق های متقابل پشتیبانی می شود. این شرکت در تلاش خود برای تشویق سرمایه گذاری از شهرهای کوچکتر به ای ام سی اجازه داد تا نسبت هزینه ها را تا 0.3 درصد افزایش دهد به شرط تولید بیش از 30 درصد ورودی از شهرهای کوچکتر. صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک برنامه های اطلاعاتی سرمایه گذاران را برای این منظور از شمول مالی انجام می دهند.

12. خلاصه

صندوق سرمایه گذاری مشترک یک واسطه مالی در بازار سرمایه است که سرمایه گذاری های جمعی را به صورت واحدهای سرمایه گذاران خرده فروشی و شرکتی جمع می کند و مجموعه ای از طرح های مختلف را حفظ می کند که سرمایه گذاری های جمعی را در ابزارهای سهام و بدهی به نمایندگی از سرمایه گذاران سرمایه گذاری می کند.

منو ارزش بازار ترکیبی از سهام است, اوراق قرضه و اوراق بهادار توسط یک صندوق در هر روز خاص در مجموعه ای از طرح خاص صندوق برگزار (به عنوان هزینه های مشروع و اتهامات کاهش). علامت در هر واحد نشان دهنده ارزش بازار از تمام سهام/اوراق قرضه/اوراق قرضه و یا هر ابزار دیگر در یک طرح صندوق در یک روز معین, خالص از تمام هزینه ها و بدهی به علاوه درامد تعلق, تقسیم بر تعداد برجسته ای از واحد در طرح.

علامت = قیمت بازار + سایر دارایی ها – کل بدهی ها
واحد برجسته به عنوان در تاریخ منو

سه بازیکن کلیدی یعنی ضامن, ای ام سی و صندوق اعتماد درگیر در راه اندازی یک کسب و کار صندوق در هند. توسط بانک ها و ثبت کنندگان و نمایندگان انتقال و شرکت کنندگان سپرده گذاری و متولیان به انجام فعالیت های صندوق های متقابل هموار پشتیبانی می شوند.

بر اساس ساختار صندوق های متقابل را می توان به صندوق های باز به پایان رسید و نزدیک به پایان رسید طبقه بندی شده. بر اساس نمونه کارها صندوق های متقابل را می توان به عنوان صندوق های رشد طبقه بندی, صندوق های درامد, وجوه متعادل و صندوق های متقابل بازار پول. بر اساس خاستگاه جغرافیایی می توان به عنوان صندوق های داخلی و صندوق های خارج از ساحل نام برد. وجوه خاص بیشتر به عنوان صندوق های شاخص طبقه بندی, صندوق های لبه طلایی, وجوه الس, ام اف اس املاک و مستغلات, صندوق های طلا و صندوق از وجوه و غیره.

محتوای / اطلاعات منتشر شده در وب سایت فقط برای اطلاعات عمومی کاربر است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی تلقی شود. در حالی که تاکسمن تلاش های معقولی را برای اطمینان از صحت اطلاعات/محتوای منتشر شده انجام داده است, در صورت وجود تاکسمن به هیچ وجه در قبال اطلاعات نادرست تعهدی نخواهد داشت.

انتشارات تاکسمن دارای یک تیم تحقیقاتی و تحریریه داخلی است. این تیم متشکل از یک تیم از حسابداران خبره, دبیران شرکت, و وکلا. این تیم تحت هدایت و نظارت سردبیر راکش بهارگاوا کار می کند.

تیم تحقیق و تحریریه وظیفه تهیه محتوای قابل اعتماد و دقیق را برای خوانندگان بر عهده دارد. این تیم از رویکرد شش سیگما برای دستیابی به معیار خطای صفر در نشریات و بسترهای تحقیقاتی خود پیروی می کند. این تیم تضمین می کند که دستورالعمل های انتشار زیر به طور کامل در حالی که در حال توسعه محتوا به دنبال:

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.