سی ان 101477691-گسسته منطقه نقطه توپولوژی روند ردیابی مرز محدودیت نسبت طول لبه بر اساس-ثبت اختراعات گوگل

 • 2021-01-22

شماره نشریه سی ان 101477691 یک سی ان 101477691 یک سی ان 2008102374352 یک سی ان 200810237435 یک سی ان 101477691 یک سی ان 101477691 یک سی ان 101477691 یک سی ان 1008102374352 یک 2008102374352 سی ان 2008102374352 سی ان 200810237435 سی ان 200810237435 سی ان 200810237435 سی ان 101477691 سی ان 101477691 سی ان 101477691 اقتدار سی ان چین کلمات کلیدی هنر قبل نقطه مرز مرز مثلث ابر تاریخ هنر قبل 2008-12-26 وضعیت حقوقی (وضعیت حقوقی یک فرض است و یک نتیجه گیری قانونی نیست. گوگل تجزیه و تحلیل قانونی انجام نشده است و هیچ نمایندگی به دقت وضعیت ذکر شده می سازد.) شماره درخواست اعطا شده سی نا 2008102374352یک زبان دیگر چینی (ژ ) نسخه های دیگر سی ان 101477691ب (مخترع current واگذار کننده فعلی (اختصاص داده شده ذکر شده ممکن است نادرست باشد. گوگل تجزیه و تحلیل قانونی انجام نشده است و هیچ گونه نمایندگی یا ضمانت نامه ای در مورد صحت لیست ندارد.) دانشگاه ووهان وو واگذار اصلی دانشگاه ووهان تاریخ اولویت (تاریخ اولویت یک فرض است و یک نتیجه گیری قانونی نیست. گوگل تجزیه و تحلیل قانونی انجام نشده است و هیچ نمایندگی به دقت تاریخ ذکر شده می سازد.) 2008-12-26 تاریخ تشکیل پرونده 2008-12-26 تاریخ انتشار 2009-07-08 2008-12-26 درخواست ثبت شده توسط دانشگاه ووهان واصل انتقادی دانشگاه ووهان 2008-12-26 اولویت به سی ان 2008102374352یک اولویت ثبت اختراع بحرانی/سی ان 101477691ب/2009-07-08 انتشار سی ان 101477691این انتشار حق ثبت اختراع انتقادی/سی ان 101477691ا/2011-04-20 برنامه اعطا شده اعطا انتقادی 2011-04-20 انتشار سی ان 101477691ب انتشار حق ثبت اختراع انتقادی/سی ان 101477691ب/وضعیت منقضی شده - هزینه مربوط به وضعیت حقوقی جریان بحرانی 2028-12-26 انقضای پیش بینی شده حقوقی - وضعیت بحرانی

پیوندها

 • اسپاسنت
 • پرونده جهانی
 • بحث و گفتگو
 • 238000000034 روش روش 0.000 عنوان ادعا شرح 14
 • 238000003780 روش درج 0.000 ادعا شرح 3
 • اتجفیفتناجد-اف فاویسا-ان قلع هیدرید ترکیب شیمیایی [سن] اتجفیفتناجد-اف فاویسا-ان 0.000 ادعا 3
 • 238000010586 روش های نمودار 0.000 شرح 9
 • 239000011800 مواد باطل 0.000 توضیحات 4
 • 238000005259 روش های اندازه گیری 0.000 شرح 3
 • 230000000875 اثرات مربوطه 0.000 شرح 2
 • 238000005516 روش های فرایند مهندسی 0.000 شرح 2
 • 238000002203 روش های پیش تصفیه 0.000 شرح 2
 • ترکیب شیمیایی استانانیلیدنتین .0.000 توضیحات 1
 • 206010002026 بیماریهای اسکلروز جانبی امیوتروفیک 0.000 توضیحات 1
 • ترکیب شیمیایی کورتیوازول C([[email protected]]1[C@@H]2C[[email protected]]([C@]([C@@]2(C)C[[email protected]](O)[C@@H]1[C@@]1(C)C2)(O)C(=O)COC(C)=O)C)=C(C)C1=CC1=C2C=NN1C1=CC=CC=سی1 رخقگوممورلی-اوهرزلخجسا-ن 0.000 توضیحات 1
 • 241001269238 گونه داده 0.000 شرح 1
 • 230000015572 اثرات فرایند بیوسنتز 0.000 شرح 1
 • 238000001514 روش های تشخیص روش 0.000 شرح 1
 • 235000013399 تغذیه میوه های خوراکی 0.000 توضیحات 1
 • 230000000694 اثرات اثرات 0.000 شرح 1
 • 238000005755 روش های واکنش تشکیل 0.000 شرح 1
 • 230000005484 اثرات جاذبه 0.000 شرح 1
 • 238000009114 روش های درمان تحقیقاتی 0.000 شرح 1
 • 239000000203 مواد مخلوط 0.000 توضیحات 1
 • 230000002265 اثرات پیشگیری 0.000 شرح 1
 • 238000011084 روش های بازیابی 0.000 شرح 1
 • 238000005070 روش نمونه گیری 0.000 شرح 1
 • 239000007787 مواد جامد 0.000 توضیحات 1

چکیده

این اختراع روشی را برای ردیابی مرز توپولوژیکی منطقه نقاط گسسته افشا می کند. این روش بر اساس محدودیت نسبت ضلع میتواند یک مرز بیرونی و یک مرز حفره داخلی را از نقاط گسسته ردیابی کند و یک مرز منطقهای را در زمانی که مناطق مختلف وجود دارند با پیشنهاد یک الگوریتم که بر اساس یک شبکه مثلث بندی بر اساس محدودیت نسبت ضلع ایجاد شده و برای جستجوی مرز توپولوژیکی منطقه نقاط گسسته استفاده میشود ردیابی کند. این روش دارای مزایایی است که از دست دادن دقت ناشی از روش درون یابی با اتخاذ تصاویر جلوگیری می شود. این روش نه تنها می تواند مرزهای مقعر ابرهای نقطه ای را به طور دقیق ردیابی کند و مرزهای حفره ای را در شرایطی که مرز مناسب است ردیابی کند بلکه مرز هر منطقه را نیز در هنگام تهیه نقاط گسسته با ویژگی های منطقه ای ردیابی کند.

توضیحات

در حال حاضر مربوط به یک نوع از نقطه گسسته منطقه توپولوژی فرایند ردیابی مرز بر اساس محدودیت نسبت طول لبه, به خصوص به روش که چگونه از نقطه گسسته مربوط, برای پیگیری از مرز بیرونی, مرز از درجه اعتبار ساقط داخلی و هنگامی که داشتن مناطق مختلف, پیگیری از مرز منطقه, متعلق به ابر نقطه گسسته تجزیه و تحلیل و پردازش درست.

(اسکنر لیزری هوابرد در اسکن لیزری هوابرد به طور کوتاه نامیده می شود; را رادار لیزری موجود در هوا دوباره, تشخیص نور موجود در هوا و اعم, توجه داشته باشید مختصر لیدار) به سرعت در حال توسعه در ده سال اخیر یک نوع از روش اندازه گیری رمان, به طور گسترده ای در که داده های زمین مورد استفاده قرار بررسی و برنامه های کاربردی مانند بازیابی مدل, بازسازی در, نشان چشم انداز بزرگ (واسلمن, کسلز و همکاران.2005).سیستم اندازه گیری محدوده اسکن لیزری هوابرد تنظیم شده است لیزر, جیپیاس (جیپیاس) و سه نوع فناوری سیستم ناوبری اینرسی (فهم) و سیستم اندازه گیری فضا (لی, لی و همکاران.2000) در سراسر بدن می تواند روزه بگیرد, به طور دقیق اطلاعات زمینی را دریافت کنید.دستگاه به سرعت می چرخد و به صورت منظم توسط کاتوپترون, منطقه پی در پی تست شده از پالس لیزری پرتو باریک که امیتر پالس لیزری ارسال می شود, اندازه گیری هر پالس لیزری زمان سپری شده ابزار را برمی گرداند (شاید دیفرانسیل فاز) دوباره از طریق سطح جسم اندازه گیری شده و محدوده محاسبه شده از ارسال, زاویه در حالی که ماژول کنترل اسکن کنترل می کند و هر لیزر پالس اندازه گیری, سیستم اعتباری که سنسور ترکیب حبس شده است محاسبه مختصات سه بعدی از نقاط لیزر در بیضه در گذشته.این لکه های لیزری نقطه نمونه برداری شده از سطح جسم هستند و مقدار زیادی به طور کلی " مقداری ابر "نامیده می شود.سیستم جدید لیدار می تواند بازتاب مکرر دریافت کند, اطلاعات قدرت هر بازتاب رکورد, فاصله سطح کمتر از 1 متر, داده های شبکه بسته بندی شده با دقت عمودی (هو 2003) حدود 15~20 سانتی متر, هنگام دریافت داده های مجموعه نقطه ای, دوربین سی سی دی با دقت بالا می تواند داده های تصویر با وضوح بالا را به طور همزمان دریافت کند.دادههای لیدار میتوانند با استفاده از نرمافزارهای مرتبط مدل زمین دیجیتال با دقت بالا و نقشه کانتور و ارتوفوتوکواد را تولید کنند و مدل ساختمان و ثبت تصاویر با استفاده از دادههای لیدار میتوانند به دقت بالا ساختمان سه بعدی دست یابند model. At در حال حاضر, لیدار به طور گسترده ای در هر زمینه بزرگ مانند کشاورزی استفاده می شود, طراحی مهندسی هیدرولیک و برق, جنگلداری, طراحی راه و ریلی, بررسی منابع ارضی, ترافیک برای بررسی گردشگری و محیط زیست هوا, پیشگیری و کنترل دیاستر, برنامه ریزی شهری.

هدف از این اختراع ارایه نوعی فرایند ردیابی مرز توپولوژی منطقه نقطه گسسته بر اساس محدودیت نسبت طول لبه است, این روش بر اساس شبکه مثلث بندی با پیشنهاد یک است, بر اساس توپولوژی منطقه نقطه گسسته الگوریتم جستجوی مرز طول مثلث ضلع, از نقطه گسسته متوجه شوید, ردیابی مرز بیرونی, مرز خالی داخلی و در هنگام داشتن مناطق مختلف, ردیابی مرز منطقه محدودیت.

متوجه است که طرح های فنی از شی از اختراع به کارگیری بر روی نقطه گسسته فرایند ردیابی مرز توپولوژی منطقه از لبه محدودیت نسبت طول بر اساس, این روش ممکن است بیشتر مراحل شامل:

(2) استفاده از قلع برای پیدا کردن کفن بیرونی که مرز اولیه داده های اطراف, تغییر مرحله (4) به;

(3) دارند مثلث طول لبه حداقل جستجو داخلی از شبکه مثلث, ایجاد سه طرف از یک مثلث و به شکل یک حلقه ,تغییر مرحله (4) بیش از به بیش از حد طول خالی;

(4) هر طول در حلقه از پالایش داخلی قطعه خط پیشی می گیرد (پالایش خارج است) از مقدار مرز در هنگام جستجوی مرز خالی داخلی, مرز بیرونی ضخیم;

(5) پالایش به تدریج با توجه به نسبت طرف در مرز ضخیم گسترش, و اتخاذ طول نسبت طرف, جستجو دایره لبه مقعر دقیق تر به عنوان شرایط محدود;

هنگامی که (6) وجود داشت ویژگی مساحت در نقطه در یک ابر, ابر نقطه برش مرز بیرونی بخش مرزی یکسان از همسایگی پیوسته و راست نقطه مرزی;

(7) همان مثلث ناقص پرچم منطقه در سه قله جستجو و یا به طور مستقیم استفاده از داخل مثلث در مختلف 2 مکان, جلو و پشت پرچم منطقه در مرز بیرونی در کل برخی از ابر, الحاق می رود نقطه مرزی, تعیین جهت گام بعدی جستجو;

(8) با توجه به نقطه شروع بخش مرزی و نقطه ترمینال, منطقه فیله تحت مدیریت یک فرد هر مرز منطقه ای را دریافت می کند.

(1) از اتخاذ روش تصویر برای انجام از دست دادن اهمیتی که درون یابی ایجاد می شود اجتناب کرد و مشخصه نقطه اصلی را حفظ کرد.

(5) سازگاری خوب است و به خصوص مرز چند ضلعی مقعر نسبت به تنظیم حد حساس نیست.

شکل. 2 برای استفاده از مثلث برای پیدا کردن نمودار سینوپتیک مرز اولیه ابر هنگام ردیابی مرز بیرونی ابر نقطه است.

نمودار سینوپتیک شکل. 4 برای انجام با توجه به ترکیب طول بخش خط در قرارداد مرز اولیه در پالایش.

شکل. 5 فقط از مرز برای تشکیل طول قطعه خط از مقدار مرز جانبی برای پیروی از دنباله استفاده می کند و چه چیزی ممکن است رخ دهد نمودار سینوپتیک پای گوسفندی ناپایدار را دنبال می کند.

شکل. 6 نمودار سینوپتیک در مناطق داخلی مختلف برخی از مرزهای ابر است که نقطه دارای ویژگی منطقه است.

شکل. 7 این است که یک مثلث ابر در داخل دارای دو منطقه راس ویژگی های یکسان, نمودار سینوپتیک که یکی دیگر از متفاوت هستند.

شکل. 9 هنگام انجام اتصال بخش مرزی است, مرز بیرونی قابل استفاده و نمودار سینوپتیک مشخصه مرز داخلی.

شکل 10 دارای مقداری ابر در قسمت مقعر و حفره مرز بیرونی واضح و طرح طراحی در مرزی است که خارج می شود.

شکل 11 دنباله طرح طراحی را در مرز بیرونی در یک مکان تراکم اختلاف ابر دنبال می کند.

شکل 12 برای برخی از منطقه ویژگی برخی از ابر دو و سه بعد مشاهده و به طرح طراحی ردیابی خود را در مرز.

اختراع حاضر بر روی نقطه گسسته منطقه توپولوژی روند ردیابی مرز محدودیت نسبت طول لبه بر اساس, از ابر نقطه گسسته هواپیما, سریع و موثر پیگیری از چند ضلعی مقعر مرز بیرونی و مرز از درجه اعتبار ساقط داخلی یک ابر, و متعلق به مرز که ردیابی از باند رابطه توپولوژیکی در هر منطقه تحت وضعیت مناطق مختلف به ترتیب در نقطه گسسته, روند جریان همانطور که در شکل نشان داده شده است 1, مراحل بتنی به شرح زیر است:

(1) درج نقطه ای کلاسیک را برای تنظیم قلع در ابر نقطه گسسته اتخاذ کنید.مزیت روش درون یابی استفاده از جعبه محدوده بیرونی برای یافتن مرز اولیه نقطه گسسته است.اتخاذ یک مربع بسیار بزرگ (چهار قله به ترتیب یک, ب, ج و د) را به جعبه حاوی اولیه زمانی که ساخت تا شبکه مثلث.

(2) متغیر استفاده شدهمثلث تعریف استفاده شده را یادداشت می کند triangle. As نشان داده شده در شکل 2, در تشکیل شبکه مثلث دلونی, ص قله از مثلث است که0برای حاوی اجلاس جعبه, دو اجلاس دیگر ص1, پ2این نقطه در ابر نقطه گسسته است.به دنبال در شبکه مثلث که به تنها یک قله باشد مثلث که مستطیل شامل اجلاس جعبه, در مثلث استفاده ثبت, اتصال تمام این مثلث و پ1P 2حد مربوطه مرز اولیه ابر نقطه گسسته را دریافت می کند.

(3) چگالی توزیع نقطه گسسته در هواپیما و متناقض, این باعث می شود وجود در حفره امکان تبدیل, همانطور که در شکل نشان داده شده است 3.یک طول لبه به پیش افتادن از بتا مقدار مرز طولانی در سوراخ از پیش تعریف شده جستجوی داخلی از شبکه مثلث, منطقه منجر به برتری مثلث گاما مرز اولیه در سوراخ را تشکیل می دهند, می نویسد این مثلث در مثلث استفاده.

(4) س است قرارداد در پالایش بیشتر انجام, را برای تبدیل شدن به چند ضلعی احتیاج, همانطور که در شکل نشان داده شده است 4.س رفته است تا هر نوار فرم بخش خط پ1P 2قاضی, اگر طول خود را منجر به برتری یک حد از پیش تعیین شده α, استفاده از این حد در اتصال مجاور با و در ص مثلث از بازدید کنندگان در داخل1P 2P 3, رکورد ص1P 2P 3در استفاده شدهمثلث.قاضی پ2P 3و پ1P 3قضاوت در مورد انقباض در دیگری مثلث مجاور لبه ای که پیشی می گیرد-انجام می شود در این مثلث در مثلث استفاده شده ثبت می شود.تا دو طول لبه که پیدا کردن همه کمتر از are, حاشیه ضخیم را دریافت کنید ل برخی از ابر.

(5) تنها قضاوت که توسط لبه های مثلث جلسه رشد مطلق تولید انحراف, همانطور که در شکل نشان داده شده است 5.وضعیت زیر را داشته باشید: اگرچه مشخص است که طول قطعه خط نوار در مرز ضخیم کمتر از حد از پیش تعیین شده قبلی است, شکل بیرونی پا از گوشت گوسفندی در حفره مجاور با این قطعه خط به اندازه کافی تثبیت شده است, اختلاف طول در سه حد بزرگتر است.تحت وضعیت یکنواخت تراکم نقطه, این وضعیت به ندرت found. So این ممکن است این باشد که چگالی نقطه ناهمگن است, در مانند این مثلث قرار و باعث در نزدیکی مرز خالی و یا مرز بیرونی, بنابراین نیاز به دسته قطعه خط است که در موقعیت L. To هر بخش پ1P 2, مقایسه مثلث پ در ل داخل1P 2P 3دو حد دیگر ص2P 3و پ1P 3رابطه طول, اگر پ1P 3طول بیشتر از پ است2P 3- دو برابر (1 دلار)یا ص2P 3طول بیشتر از پ است1P 3λ مضاعف, نوشتن پ پس1P 2P 3در مثلث استفاده شده, در دنباله مرز جدید از صورت صغیر اضافه خواهد شد, انجام جستجوی تکراری در امتداد حد طولانی و مثلث دیگر مجاور با حد طولانی.جستجو به مثلث پایدار استiP jP k, تعیین حد جستجوی فعلی است پiP jiP kبا پkP jنسبت ضلع نادرست باشد), رکورد پ1P 2P 3در مثلث استفاده شده باiP Jjاضافه کردن توالی مرز جدید.اتصال تمام مرزها در توالی مرز جدید, اخذ پالایش مرز اف.

(6) دارای صفت پ که به جز مختصات, متعلق به کدام منطقه به عنوان نقطه در ابر نقطه میوهمنطقه, و هر منطقه همه را به دو بخش در قلع تقسیم نشده, می توانید پیگیری از مرز هر منطقه باند رابطه توپولوژیکی تا.مفهوم یک بخش مرزی تعریف, مجموعه ای از نقطه نظم یکسان در منطقه در مورد بیان خود.تعریف ساختار داده ها عبارت است از:

بخش مرزی تازه ساخته شده ب1 با اولین ص از پالایش مرز اف1اضافه کردن ب1.خط, ب1.چپ = پ1.پ تنظیم شده استمنطقهب1.راست=-1.فرض کنید که اف بالا می رود ص زمانی که قبل از درمانiP I+1اگر, پi, پI+1P منطقهیکسان و سپس با پI+1اضافه کردن ب1.خط.در غیر این صورت محاسبه پiP I+1اواسط نقطه پmهماهنگی با پmاضافه کردن بخش مرز فعلی بi.خط.یک بخش مرزی تازه ساخته شده بI+1, ب تنظیم شده استI+1.چپ = پI+1.درست بI+1.راست=-1, با پmو پI+1افزودن بI+1.خط.نقطه در تمام اف پردازش تقسیم فوق ذکر شده انجام می شود.نقطه ای که در توالی نقطه قاعده حاصل می شود دارای بخش مرزی دو طرف چپ و راست یکسان است neighborhood. In روش برش در بالا ذکر شد, باید تمام شماره منطقه شناسایی رکورد.

(7) کلید ردیابی مرز داخلی موقعیتی است که پرچم منطقه مشخص تغییر می کند و درون یابی از گره مرزی داخلی خارج می شود و تفسیر از مرحله بعدی جهت جستجو خارج می شود.سقوط در نقطه داده متفاوت با مرز بیرونی, گره از مرز داخلی باید در تقاطع در دو منطقه باشد, به عنوان مثال.تشکیل گره است یک نقطه اصلی در مرز داخلی نیست, نیاز به نقطه تازه تولید.قضاوت ص در تمام دهلیزها است که در اف در داخل قله قرارمنطقهچه identical. In این فرایند باید شماره گذاری تمام زون های شناسایی شده متفاوت را بنویسد.برای مثلث یکسان ناقص به دو نوع موقعیت زیر تقسیم می شود:

1. علامت دو قله یکسان است و دیگری با اینها متفاوت است two. In این مورد, نقطه مرزی تازه تولید می افتد در مثلث نقطه اواسط در حد مختلف از دو نشانگر پایان, همانطور که در شکل نشان داده شده است 7: دو منطقه مجاور از یک و ب مرتب هستند, در جایی که مثلث قله Δ در داده1B 1B 2سه نشست در ب1و ب2شود نقطه ای که از منطقه ب, نشانه خود را ب است, و یک1همان نقطه ای باشید که از یک ربع ناشی می شود A. In این مورد می تواند یک1B 1برای زمانی که از حد از پیش درمان, در توالی نقطه مرزی بخش مرزی فعلی, اضافه کردن حد1B 1اواسط نقطه پ1, منطقه, سمت چپ که این بخش مرزی تنظیم شده است ب, منطقه سمت راست است الف. گام بعدی جهت جستجو باید یک باشد1B 2با A1A 2B 2, این به این دلیل است که یک1B 2دو طرف چپ و راست منطقه همسایه بخش مرزی را به ترتیب نگه دارید ب و الف و جستجو فقط می تواند در امتداد یک1B 2یکی دیگر در ارتباط مجاور با مثلث Δ یک1A 2B 2حمل out. In مرز نقطه دنباله, اضافه کردن یک1B 2اواسط نقطه پ2, بخش خط را تشکیل می دهند پ1P 2با توجه به منطق مشابه, در دنباله نقطه مرزی, اضافه کردن یک2B 2و یک2B 3اواسط نقطه پ3, پ4می توانید مرز بیرونی در روند جستجو تجاوز نمی, توقف دیگر مجاور (حد جستجو در حال حاضر بر روی مرز بیرونی قرار و یا مثلث جستجو در حال حاضر دارای پرچم منطقه 3 در خارج از یک و ب) به دو منطقه.این ناحیه لبه تحت مدیریت شخص به سرعت مرز عمومی الف و ب است.

پرچم منطقه در 2. پا از گوشت گوسفند سه قله همه نابرابری است.این نشان می دهد که این مثلث در تقاطع سه گانه است, نیاز برای نقطه مرکزی بپرسید در این مرکز پا از گوشت گوسفند گرانش و سه محدودیت, و مرکز پا از گوشت گوسفند به یکدیگر با نقطه مرکزی در مرز مرتبط, به شکل موتیف مرز از یک محل اتصال از سه roads. As نشان داده شده در شکل 8, نقطه جامد, نقطه توخالی, ستاره پنج نقطه نقطه بیان متعلق به منطقه ای, ب, ج که نوع متفاوت است و لینک به یکدیگر, مثلث Δ به ترتیب در میان شکل1B 2C 2سه اجلاس از منطقه ای برگزار می شود الف, ب, ج respectively. At این لحظه, تولید 1 پ در محل هسته مثلث, با1B 2اواسط نقطه پ1با پ جریان را در مورد منطقه اضافه کنید به ترتیب توالی نقطه مرزی بخش مرزی باشد ب, الف, فرم پ1پ جستجو را در امتداد این بخش مرزی متوقف می کند.راه اندازی یک بخش مرزی جدید, مرز عمومی بیان الف و ج می افزاید ص به توالی نقطه مرز خود, در امتداد یک1C 2با مثلث A یک1A 3C 2جستجو رو به پایین.اخذ استفاده از ص در گذشته2, پ2P 4و پ4P 5الف که بیان می کند و مرز عمومی ج. یک بخش مرزی جدید ایجاد کنید, مرز عمومی بیان ب و ج اضافه می کند پ به ترتیب نقطه مرز خود, در امتداد ب2C 2با مثلث B ب2C 2B 3جستجو رو به پایین.اخذ استفاده از ص در گذشته3, پ3P 6, پ6P 7و پ7P 8ب که بیانگر و مرز عمومی ج.

(8) پردازش فوق الذکر می تواند وارد شود و بخش مرزی مربوطه در هر مرز منطقه.زوج گام بعدی با هم بخش مرز, به منزله هر مرز منطقه ای.مرز داخلی متعلق به بخش عمومی دو منطقه است different. As نشان داده شده در شکل 9, که با توجه به رابطه توپولوژیکی داده ها, مرز داخلی است که در واقع حد دو طرفه, اما دو مرز از جهت یکسان از گره مختصات مخالف نشان داده است (بودن که محله سمت چپ و راست مخالف است).این اطلاعات توپولوژی در بخش مرزی ذکر شده است, مناسب برای مرز و متصل است.قبل از اتصال, به هر بخش مرزی, شامل بخش مرزی از مرز داخلی و بخش مرزی از مرز بیرونی, راه اندازی مربوطه بخش مرز رو به عقب, بی درنگ چپ و راست محله مخالف است, بخش مرزی که دنباله نقطه در دنباله نقطه مرزی مخالف است.هنگامی که خاص به عنوان مرز یک ربع در ارتباط پوشانده, بخش مرزی که در ابتدا به انتخاب تمام ویژگی های محله سمت چپ از بخش نامزد مرز یک, شروع به اتصال از مقاله ای که می یابد, روش که متصل به شرح زیر است: پیدا کردن نقطه شروع مختصات بخش مرزی یکسان به عنوان من+1 بخش مرزی نوار با نقطه ترمینال مختصات من بخش مرزی نوار, مختصات نقطه ترمینال بخش مرزی به اتصال فعلی یکسان با مختصات نقطه شروع از بخش مرزی 1 و استفاده از تمام ویژگی های محله سمت چپ می شود و بخش مرزی از یک تا.چنین ارتباطی تضمین کرده است که این بخش مرزی است که با توجه به خلاف جهت عقربه های ساعت به ترتیب به هم متصل می شود, و نقطه در مرز منطقه است که همچنین به ترتیب در خلاف جهت عقربه است.اگر بخش مرزی که برای انتخاب همه ویژگی های محله مناسب باشد یک و اتصال, نقطه در مرز منطقه ای که سپس دریافت می شود مطابق با جهت عقربه های ساعت مرتب شده است.بخش مرزی است که در روند در مرز بسته متصل, باید نقطه شروع و یا نقطه ترمینال از کسانی که تکرار حذف, با گره که در حلقه ندارد که تضمین می کند برای رسیدن به تکرار.برای کسانی که مناطق است که در منطقه دیگر قرار جدا, بخش مرزی است که دقیقا پایان برای پایان دادن به, نیازی به اتصال بیشتر ندارد.

در حال حاضر به طور کامل در تجربه تایید, و با استفاده از در نرم افزار ارسال داده لیدار, و چند گروه از داده ها ابر هستند اثر مانند شکل انجام 10 ردیابی مرز, شکل 11 و نشان داده شده در شکل 12.شکل 10 نشان می دهد که این اختراع می تواند به طور موثر بخشی مقعر از مرز بیرونی ابر و مرز خالی را استخراج کند.شکل 11 سطح باید اختراع وابستگی چگالی نقطه و کمی.شکل 12 برای نقطه دارای مساحت است برخی از ابر را دو بعد (12-الف) و نمای 3 بعدی (12-ب) و حاشیه طرح طراحی ردیابی (12-ج)مشخص کنید, نشان می دهد که این اختراع می توانید پیگیری از باند مرز رابطه توپولوژیکی از چند منطقه ترجیحا.

مطالبات ( 1 )

1. فرایند ردیابی مرز توپولوژی منطقه نقطه گسسته بر اساس محدودیت نسبت طول لبه مشخص می شود که ممکن است مراحل بیشتری را شامل شود:

(2) استفاده از قلع برای پیدا کردن کفن بیرونی که مرز اولیه داده های اطراف, تغییر مرحله (4) به;

(3) دارند مثلث طول لبه حداقل جستجو داخلی از قلع, ایجاد سه طرف از یک مثلث و به شکل یک حلقه ,تغییر مرحله (4) بیش از به بیش از حد طول خالی;

(4) هر طول در حلقه از پالایش داخلی قطعه خط مقدار مرز عبور می کند و مرز بیرونی ضخیم را دریافت می کند;

(5) مرز بیرونی ضخیم با توجه به نسبت جانبی به تدریج پالایش می شود, و طول نسبت جانبی را اتخاذ کنید, دایره لبه مقعر را با دقت بیشتری به عنوان شرایط محدود کننده جستجو کنید;

وقتی که (6) وجود داشت ویژگی منطقه در نقطه در یک ابر, ابر نقطه برش مرز بیرونی حاصل بخش مرزی یکسان از محله پیوسته و راست نقطه مرزی, تغییرات مرحله (8) بیش از به;

(7) همان مثلث ناقص پرچم منطقه در سه قله جستجو و یا به طور مستقیم استفاده از داخل مثلث در مختلف 2 مکان, جلو و پشت پرچم منطقه در مرز بیرونی در کل برخی از ابر, الحاق می رود نقطه مرزی, تعیین جهت گام بعدی جستجو, اخذ بخش مرزی;

(8) با توجه به نقطه شروع بخش مرزی و نقطه ترمینال, منطقه فیله تحت مدیریت یک فرد هر مرز منطقه ای را دریافت می کند.

سی ان 20081023743522008-12-26 2008-12-26 فرایند ردیابی مرز توپولوژی منطقه نقطه گسسته بر اساس محدودیت نسبت طول لبه مربوط به هزینه منقضی شده سی ان 101477691 ب

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.