تجزیه و تحلیل فنی

  • 2021-12-8

تجزیه و تحلیل فنی روشی برای تجزیه و تحلیل چگونگی حرکت قیمت امنیت مالی در آینده نزدیک بر اساس عملکرد گذشته خود است. امنیت ممکن است شامل سهام ، کالا ، ارز و غیره باشد. داده های تاریخی که یک تحلیلگر برای چنین تجزیه و تحلیل استفاده می کند شامل حرکت قیمت امنیت و حجم تجارت است. روند آماری محاسبه می شود ، که یک تحلیلگر برای پیش بینی حرکات آینده مطالعات می کند.

اساس تجزیه و تحلیل فنی این مفهوم است که احتمال بالایی وجود دارد که در آینده نزدیک ، امنیت به طور مشابه مانند گذشته انجام می شود. همچنین ، احتمال انحراف از مسیر گذشته آن اندک است. یک تحلیلگر از تعدادی از ابزارها و محاسبات آماری برای پشتیبانی از این مفهوم و ترسیم مسیر آینده استفاده می کند. برخی از این موارد به طور متوسط در حال حرکت مانند میانگین حسابی ، میانگین وزنی ، مقاومت و سطح پشتیبانی ، انحراف استاندارد ، باند بولینگر و غیره است.

فرضیات تحلیل فنی چیست؟

فرضیات زیر اساس تجزیه و تحلیل فنی است:

روند گذشته آینده را تصمیم می گیرد

اساس تجزیه و تحلیل فنی این عقیده است که روندهای گذشته در مورد مسیر آینده هر امنیت تصمیم می گیرند. در مورد قیمت اوراق بهادار یک حرکت چرخه ای وجود دارد. بازار گاو نر و بازار خرس معمولاً با یک روند متناوب عمل می کنند. به همین ترتیب ، وقتی به تصویر گسترده تر نگاه می کنیم ، قیمت اوراق بهادار نیز از روند چرخه ای پیروی می کند.

بنابراین ، تحلیلگران مطالعه می کنند که چگونه عوامل موجود در بازار و تغییرات در این عوامل بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارد. نمودار این الگوهای انجام می شود و پس از مطالعه کامل این نمودارها ، پیش بینی ها یا پیش بینی های حرکت قیمت آینده انجام می شود.

قیمت گذاری عامل اصلی تصمیم گیری است

تجزیه و تحلیل فنی معتقد است که حرکت قیمت گذاری امنیت همه چیز را در مورد آن نشان می دهد. نیازی به مطالعه سایر عوامل با جزئیات مانند مالی یک شرکت ، جزئیات مدیریت آن ، چشم انداز آینده ، اقتصاد و تأثیر آن و غیره نیست.

این فرض مبتنی بر این منطق است که عوامل فوق قبلاً برای رسیدن به قیمت امنیت مورد بررسی قرار گرفته اند. اگر قیمت گذاری خوب باشد ، امنیت تقاضای زیادی خواهد داشت و تجارت آن در حجم زیادی انجام می شود. اگر قیمت گذاری اشتباه باشد ، تقاضای یا کمی وجود نخواهد داشت ، و از این رو ، حجم کمی از تجارت وجود خواهد داشت. بنابراین ، این امر به تجزیه و تحلیل بنیادی اهمیت بسیار کمی می دهد و فرض می کند که تجزیه و تحلیل فنی کلید تجارت هر امنیت است.

چه چیزی باعث می شود تجزیه و تحلیل فنی از تجزیه و تحلیل اساسی متفاوت باشد؟

اعتقادات کلیدی

تجزیه و تحلیل فنی معتقد است که قیمت گذاری امنیت و حجم تجارت آن در تصمیم گیری در مورد حرکات قیمت آینده یک امنیت مهم است. از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل بنیادی صورتهای مالی یک شرکت ، کیفیت دارایی ها و بدهی های آن ، کیفیت مدیریت شرکت ، شرایط اقتصادی که یک شرکت در آن باید فعالیت کند و غیره را تجزیه و تحلیل می کند ، برای تصمیم گیری در مورد روند آینده امنیتحرکات قیمت یک شرکت. پس از یک مطالعه کامل از عوامل فوق ، به ارزش ذاتی اوراق بهادار می رسد. و اگر ارزش ذاتی بیش از قیمت فعلی بازار باشد ، تحلیلگر خرید را با این انتظار توصیه می کند که قیمت به سطح ارزش ذاتی آن افزایش یابد. اگر قیمت غالب بازار بیش از ارزش ذاتی پیش بینی شده باشد ، وضعیت معکوس خواهد شد. در اینجا تحلیلگر فروش را توصیه می کند.

عوامل کیفی و کمی

اساس تجزیه و تحلیل فنی فقط عوامل کمی است که بر حرکات قیمت هر امنیت تأثیر می گذارد. تجزیه و تحلیل اساسی هم عوامل کمی و هم کیفی مانند رقابت بازار ، نرخ بهره ، وضعیت اقتصادی و غیره را در نظر می گیرد. این برخلاف تجزیه و تحلیل فنی است ، که فقط مسیر قیمت آینده امنیت را می یابد و نه ارزش آن.

برای مقاله ای دقیق تر ، تجزیه و تحلیل بنیادی در مقابل فنی را بخوانید.

Technical Analysis

تجزیه و تحلیل فنی از چه ورودی هایی استفاده می کند؟

قیمت امنیت

قیمت تاریخی و فعلی امنیت مهمترین تحلیلگران ورودی برای تجزیه و تحلیل فنی است. آنها از روند قیمت برای ترسیم الگوی قیمت گذاری آینده امنیت استفاده می کنند.

نمودار

تحلیلگران برای ارائه بصری تغییرات در قیمت و حجم تجارت امنیت در طی یک دوره زمانی ، از نمودارها استفاده گسترده ای می کنند. آنها از انواع مختلفی از تجزیه و تحلیل و همچنین ابزارهای آماری مانند میانگین حرکت و نسبت ها برای پیش بینی مسیر قیمت امنیت به درستی استفاده می کنند.

انواع مختلفی از نمودارهایی که تحلیلگران از آنها استفاده می کنند نمودارهای خط ، نمودارهای شمعدانی ، نمودارهای نوار و غیره هستند.

جلد

حجم یکی دیگر از اقدامات اصلی است که تحلیلگران در تجزیه و تحلیل فنی از آن استفاده می کنند. این مقدار یا تعداد اوراق بهادار است که طی یک دوره زمانی با قیمت های مختلف معامله می شود. حجم تجارت بزرگ به معنای این است که قیمت گذاری امنیتی صحیح و برعکس است.

روندهای امنیتی

تحلیلگران روندهای تاریخی حرکات قیمت امنیتی و حجم تجارت آنها را برای تعیین مسیر آینده امنیت مشاهده می کنند. در کنار روندها ، تحلیلگران حرکت بازار امنیت را مطالعه می کنند. حرکت نرخی است که قیمت امنیت در طی یک دوره زمانی بالا یا پایین می رود.

سطح پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی حداقل سطح قیمت است که در آن تقاضا برای امنیت مانع از پایین آمدن قیمت می شود. مقاومت سطح بالایی است که در آن تقاضا برای امنیت شروع به کاهش می کند تا قیمت ها را کنترل کند. تحلیلگران بررسی می کنند که قیمت فعلی بازار امنیت بین این دو سطح کجاست. این کمک می کند تا تصمیم بگیرید که قیمت مطابق روندهای تاریخی و سطح فعلی در کدام جهت حرکت می کند.

شاخص ها

چندین شاخص کلیدی وجود دارد که تحلیلگران برای تجزیه و تحلیل فنی از آن استفاده می کنند. این شاخص ها براساس آمار قیمت و حجم امنیت است و به تهیه نمودارها کمک می کند. اینها شامل نوسانات ، جریان پول ، حرکت ، حرکت همگرایی متوسط و واگرایی ، شاخص پایین و غیره است.

شاخص های عقب مانده از داده های گذشته برای محاسبات استفاده می کنند و قیمت امنیتی را توضیح می دهند ، در حالی که شاخص های پیشرو بر اساس انتظارات و قیمت های آینده است.

رویکردهای تحلیل فنی چیست؟

رویکرد بالا به پایین

تحلیلگرانی که از این رویکرد استفاده می کنند ، تجزیه و تحلیل گسترده ای از کل اقتصاد انجام می دهند. آنها فقط روی قیمت امنیت تمرکز نمی کنند. آنها ابتدا به اقتصاد یا شاخص های اصلی نگاه می کنند. سپس آنها بیشتر به سمت مطالعه بخش ها ، شرکت ها و سپس امنیت مورد نظر حرکت می کنند. تحلیلگران بیشتر علاقه مند به جستجوی حرکات کوتاه مدت یا حتی روزانه یا ساعتی و نمودارهای امنیت هستند تا قیمت صحیح خرید آن امنیت را پیدا کنند.

رویکرد پایین به بالا

رویکرد پایین به بالا هدف این است که بفهمد اوراق بهادار کم ارزش است. سپس تحلیلگران نقطه پایین راک یا زمان مناسب برای خرید آن اوراق بهادار را پیدا می کنند. از این رو ، تحلیلگران با استفاده از این رویکرد به دنبال مشخص کردن اوراق بهادار فردی به جای بخش یا اقتصاد به طور کلی هستند. بنابراین ، این رویکرد دید طولانی مدت دارد. این قصد دارد از نقطه پایین قیمت ها بهره مند شود.

مزایا و مضرات تحلیل فنی

بگذارید ابتدا به مزایای تجزیه و تحلیل فنی بپردازیم.

  1. این یک روش ساده و آسان برای استفاده برای تهیه یک جاده آینده خوب برای سرمایه گذاری است.
  2. این کمک می کند تا بهترین نقاط ورود و خروج برای سرمایه گذاری در امنیت را پیدا کنید.
  3. تجزیه و تحلیل فنی به رسیدن به سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کند.
  4. تعداد فزاینده ای از سرمایه گذاران با استفاده از نتایج آنالیز فنی ، در اطراف این سطوح جمع می شوند. خوشه های بزرگ یا ذهنیت جمعیت اطمینان حاصل می کنند که الگوهای خود را تکرار می کنند ، بنابراین تجزیه و تحلیل فنی قابل اطمینان تر می شود.

غیرقابل پیش بینی بودن رفتار بازار و تکرار مشکوک الگوهای سرمایه گذاری تاریخی بزرگترین مضرات تحلیل فنی است. مواردی از حرکات قیمت معکوس و حجم می تواند وجود داشته باشد. این می تواند اینگونه باشد که تعداد زیادی از سرمایه گذاران بر اساس نتایج تحلیل فنی تصمیم گیری های سرمایه گذاری را آغاز کنند. این ممکن است بازار را وادار کند تا در جهت مخالف پیش برود.

رویکرد سرمایه گذار

بنابراین ، برای سرمایه گذاران مهم است که یک رویکرد محتاطانه انجام دهند. آنها نباید از نتایج تجزیه و تحلیل فنی به صورت نابینا استفاده کنند. آنها ابتدا باید سعی کنند از یک مدل نسخه ی نمایشی استفاده کنند و ببینند که آیا واقعاً می توانند از نتایج سود ببرند. همچنین ، سرمایه گذاران ابتدا باید در مقادیر کمی سرمایه گذاری کنند تا نتایج را ببینند و سپس بزرگ شوند. به آرامی و به طور پیوسته ، آنها یاد می گیرند تا تاکتیک هایی را برای مقابله با وضعیت ناگوار بازارها که به شکلی متضاد رفتار می کنند ، توسعه دهند. یک رویکرد دقیق هنگام پیروی از نتایج تجزیه و تحلیل فنی قطعاً می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سود و سود کسب کنند.

رویکرد مدیریت ریسک یکی از نکته های مهمی است که باید براساس نتایج تجزیه و تحلیل فنی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. سرمایه گذار باید درک و قدردانی کند که هرچند بهترین تجزیه و تحلیل است ، این فقط یک تخمین یا احتمال است. از این رو ، سرمایه گذار باید ضررهای خود را با وجود موجود محدود کند وقتی که حرکت مطابق با پیش بینی ها نباشد.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.