الگوهای واگرا چندگانه در رشد سد زرد ناشی از تغییر آب و هوا انسان شناسی

 • 2021-02-14

افزایش جهانی دما و تغییرات مرتبط با آب و هوا منجر به کاهش جنگل ها در سراسر جهان ، در بین گونه ها و اکوسیستم های مختلف شده است. نمونه ای شدید از این امر ، کاهش زرد سد (Callitropsis nootkatensis) در سواحل بریتیش کلمبیا و آلاسکا است ، که در آن تغییرات آب و هوایی انسان شناسی منجر به کاهش عایق کاری برف می شود و ریشه های سدر زرد را در معرض وقایع یخ زدگی قرار می دهد و در نتیجه آزاد می شودآسیب به ریشه های ریز و استرس آب در فصل رشد بعدی. این شامل شواهد فراوانی از کاهش درخت و مرگ و میر در جزایر هایدا گوایی است. کاهش سد زرد پیچیده است و پتانسیل انجماد آسیب در طی چند سال و خسارت هایی که با گذشت زمان جمع می شود. ما درختان را در مراحل مختلف کاهش یافتیم ، از مرده طولانی تا در حال حاضر در حال کاهش و الگوهای رشد متعدد در هر مکان مطالعه. ما یک تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی را انجام دادیم و الگوهای رشد واگرا و پاسخ واگرا به آب و هوا در بین سدارهای زرد در همان غرفه ها ، در تمام سایت ها ، از جمله سه دوره مجزا از شروع کاهش رشد (1960 ، 1990 ، 2000) را شناسایی کردیم. سدارهای زرد تحت تأثیر کاهش در رشد کاهش یافته و با شرایط گرمتر زمستانی گرمتر همراه بودند ، در حالی که سدرهای زرد که تحت تأثیر کاهش قرار نمی گیرند در رشد افزایش می یابد و با دمای فصل رشد گرمتر همراه است. عوامل محدود کننده برای کاهش درختان ، شرایط گرم زمستان خشک ، با فرضیه سرزمین اصلی سازگار است که گرم شدن آب و هوا منجر به انجماد ریشه شده است. تحقیقات ما نیاز به در نظر گرفتن چندین سیگنال در یک سایت را نشان می دهد که توسط یک زمان شناسی سطح سایت پوشانده می شود. این امر به ویژه در چارچوب کاهش جنگل ، جایی که ممکن است عوامل استرس زا بر درختان فردی داشته باشند ، اهمیت دارد. چکیده گرافیکی

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

منابع ذکر شده در ایده ها

 1. R. B. Myneni & C. D. Keeling & C. J. Tucker & G. Asrar & R. R. Nemani ، 1997. "افزایش رشد گیاه در عرض های بالای شمالی از سال 1981 تا 1991 ،" طبیعت ، طبیعت ، جلد. 386 (6626) ، صفحات 698-702 ، آوریل.
 2. Raúl Sánchez-Salguero & Rafael Navarro-Cerrillo & J. Camarero & Ángel Fernández-Cancio، 2012. "کاهش انتخابی ناشی از خشکسالی گونه های کاج در جنوب شرقی اسپانیا"، تغییرات اقلیمی، Springer، جلد. 113(3)، صفحات 767-785، اوت.

بیشتر موارد مرتبط

 1. Ding, Yimin & Wang, Weiguang & Song, Ruiming & Shao, Quanxi & Jiao, Xiyun & Xing, Wanqiu, 2017. " مدلسازی تغییرپذیری مکانی و زمانی تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز آبیاری برنج در مناطق میانی و پایین دسترودخانه یانگ تسه، چین، "مدیریت آب کشاورزی، الزویر، جلد. 193 (C)، صفحات 89-101.
 2. اف. نلسون و او. برای پیشگیری و کاهش خطرات طبیعی، جلد. 26 (3)، صفحات 203-225، جولای.
 3. کریگ دی. ایدسو، 2001. " افزایش غلظت دی اکسید کربن اتمسفر زمین: تاثیرات بر بیوسفر"، انرژی و محیط زیست، جلد. 12 (4)، صفحات 287-310، ژوئیه.
 4. Jörg Kaduk & Sietse Los، 2011. "پیش بینی زمان سبز شدن در زیست بوم های معتدل و شمالی"، Climatic Change, Springer, vol. 107 (3)، صفحات 277-304، اوت.
 5. Patricia Arrogante-Funes & Carlos J. Novillo & Raúl Romero-Calcerrada، 2018. " Monitoring NDVI Inter-Annual Behavior in Mountains of Mainland Spain (2001-2016) " Sustainability, MDPI, vol. 10 (12)، صفحات 1-24، نوامبر.
 6. Lausch, Angela & Salbach, Christoph & Schmidt, Andreas & Doktor, Daniel & Merbach, Ines & Pause, Marion, 2015. "استنتاج فنولوژی جو با سنجش از دور فراطیفی تصویربرداری" Ecological Modelling, Elsevier, vol. 295 (ج)، صفحات 123-135.
 7. Mette, Tobias & Albrecht, Axel & Ammer, Christian & Biber, Peter & Kohnle, Ulrich & Pretzsch, Hans, 2009. " ارزیابی شبیه ساز رشد جنگل SILVA در درختان غالب در توده های صنوبر نقره ای مخلوط بالغ و صنوبر نروژ در جنوب غربیآلمان، "مدلسازی اکولوژیک، الزویر، جلد. 220 (13)، صفحات 1670-1680.
 8. شی، یوشنگ و ساسای، تاکاهیرو و یاماگوچی، یاسوشی، 2014. "ارزیابی فضایی-زمانی انتشار کربن از سوزاندن زیست توده در آسیای جنوب شرقی طی دوره 2001-2010، "Ecological Modelling, Elsevier, vol. 272 (ج)، صفحات 98-115.
 9. Zongxing ، Li & Qi ، Feng & Zongjie ، Li & Xufeng ، Wang & Juan ، Gui & Baijuan ، Zhang & Yuchen ، Li & Xiaohong ، Deng & Jian ، Xue & Wende ، Gao & Anle ، Yang & Fusen ، Nan & Pengfei ،لیانگ ، 2021. "معکوس درگیری بین انسان و محیط زیست - تجربه در کوههای قیلیان" ، بررسی انرژی تجدید پذیر و پایدار ، الزوایر ، جلد. 148 (ج).
 10. Kathurojuju ، Naven & White ، Michael A. & Symanzik ، Jürgen & Schwartz ، Mark D. & Powell ، James A. & Nemani ، Ramakrishna R. ، 2007. "مدلهای فنولوژی سطح ، "مدل سازی اکولوژیکی ، الزویر ، جلد. 201 (2) ، صفحات 144-156.
 11. MO ، Yu & Momen ، Bahram & Kearney ، Michael S. ، 2015. "کمیت فنولوژی سنجش از دور با وضوح متوسط از باتلاق های ساحلی لوئیزیانا ،" مدل سازی اکولوژیکی ، Elsevier ، جلد. 312 (ج) ، صفحات 191-199.
 12. ریچارد تول ، 2013. "تأثیر اقتصادی تغییرات آب و هوا در قرن بیستم و بیست و یکم" ، تغییر اقلیمی ، اسپرینگر ، جلد. 117 (4) ، صفحات 795-808 ، آوریل.
 13. Yangyang Wu & Lei Gu & Siliang Li & Chunzi Guo & Xiaodong Yang & Yue Xu & Fujun Yue & Haijun Peng & Yinchuan Chen & Jinli Yang & Zhenghua Shi & Guangjie Luo ، 2022. "پروژه های حمل و نقل مقیاس در مناطق شکننده کارست ، SW China ، "زمین ، MDPI ، جلد. 11 (10) ، صفحات 1-16 ، اکتبر.
 14. Shanin ، Vladimir & Komarov ، Alexander & Khoraskina ، Yulia & Bykhovets ، Sergey & Linkosalo ، Tapio & Mäkipää ، Raisa ، 2013. "گردش مالی کربن در غرفه های مختلط: مدل سازی شیفت های احتمالی تحت تغییر آب و هوا" ، "مدل سازی زیست محیطی ، Elsevier ، Vol. 251 (ج) ، صفحات 232-245.
 15. Ken Mix & Vicente Lopes & Walter Rast ، 2012. "گسترش فصل در حال رشد و تغییرات مرتبط با دمای ماهانه و روزهای رشد در صحرای بین مونتان دره سان لوئیس ، کلرادو ،" تغییر آب و هوایی ، اسپرینگر ، جلد. 114 (3) ، صفحات 723-744 ، اکتبر.
 16. Rongjun Wu & Qi Li ، 2021. "ارزیابی شاخص خشکسالی رطوبت خاک برای نظارت بر خشکسالی کشاورزی بر اساس روشهای بازیابی کسری پوشش گیاهی سبز ،" خطرات طبیعی: مجله انجمن بین المللی پیشگیری و کاهش خطرات طبیعی ، اسپرینگر ؛ جامعه بین المللی برایپیشگیری و کاهش خطرات طبیعی ، جلد. 108 (1) ، صفحات 499-518 ، اوت.
 17. اندرو مک لاکلان و الویز بیگز و گرت رابرتز و برایان بوروف، 2017. " پویایی رشد شهری در پرث، استرالیای غربی: استفاده از سنجش از راه دور کاربردی برای برنامه ریزی آینده پایدار " Land, MDPI, vol. 6 (1)، صفحات 1-14، ژانویه.
 18. Prates-Clark, Cássia Da Conceição & Saatchi, Sassan S. & Agosti, Donat, 2008. "پیش بینی مدل های توزیع جغرافیایی درختان چوبی با ارزش بالا در حوضه آمازون با استفاده از داده های سنجش از دور" Ecological Modelling, Elsevier, vol. 211 (3)، صفحات 309-323.
 19. F. Orlandi & H. Garcia-Mozo & A. Dhiab & C. Galán & M. Msallem & B. Romano & M. Abichou & E. Dominguez-Vilches & M. Fornaciari، 2013. "شاخص های اقلیمی در تفسیرمراحل فنولوژیکی زیتون در مناطق مدیترانه ای در طول چرخه بیولوژیکی آن، "Climatic Change, Springer, vol. 116(2)، صفحات 263-284، ژانویه.
 20. Yongcai Dang & Hongshi He & Dandan Zhao & Michael Sunde & Haibo Du، 2020. " کمیت کردن اهمیت نسبی تغییرات آب و هوا و فعالیت های انسانی در اکوسیستم های تالاب منتخب در چین "، پایداری، MDPI، جلد. 12 (3)، صفحات 1-17، ژانویه.

بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

تمامی مطالب این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه ارائه شده است. می توانید به تصحیح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: RePEc:spr:climat:v:170:y:2022:i:3:d:10. 1007_s10584-021-03264-0. اطلاعات کلی در مورد نحوه تصحیح مطالب در RePEc را ببینید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد یا برای تصحیح نویسندگان، عنوان، چکیده، کتابشناختی یا اطلاعات دانلود با: تماس بگیرید. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. springer. com.

اگر این مورد را نوشته اید و هنوز در RePEc ثبت نام نکرده اید، توصیه می کنیم این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا پروفایل خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می‌دهد نقل قول‌های احتمالی به این مورد را بپذیرید که ما در مورد آن مطمئن نیستیم.

اگر CitEc یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد در RePEc را به آن پیوند نداد، می توانید با این فرم کمک کنید.

اگر مواردی را می شناسید که به این مورد اشاره شده است، می توانید با افزودن منابع مربوطه به همان روشی که در بالا برای هر مورد ارجاع داده شده است، در ایجاد آن پیوندها به ما کمک کنید. اگر نویسنده ثبت‌شده این مورد هستید، ممکن است بخواهید برگه «نقل‌ها» را در نمایه خدمات نویسنده RePEc خود بررسی کنید، زیرا ممکن است برخی نقل‌قول‌ها منتظر تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد، یا برای تصحیح نویسندگان، عنوان، چکیده، کتابشناختی یا اطلاعات دانلود، با: Sonal Shukla یا Springer Nature Abstracting and Indexing (ایمیل زیر در دسترس است) تماس بگیرید. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. springer. com.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق سرویس‌های مختلف RePEc فیلتر شوند.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.