سیگنال Beandicator

  • 2022-06-20

سیگنال Beandicator ترکیبی از سیگنال های پنج اندیکاتور متا تریدر است. این اندیکاتورها عبارتند از: نوسانگر تصادفی، نوسانگر شتاب دهنده، نوسانگر عالی، MACD و شاخص میانگین حرکت جهتی.

سیگنال اندیکاتورهای فوق با موقعیت قیمت جفت ارز تا میانگین متحرک ساده 50 ترکیب شده است.

وارسی

سیگنال Beandicator

CHFJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 100٪ کامل) (TUE 4 دسامبر 2018 20:43 GMT) - هر شش نشانگر در حال حاضر سیگنال فروش را می دهند. واضح است که فروش تکانشی ایجاد شده است.

Beandicator

AUDNZD: 4 ساعت بررسی نمودار! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 83٪ کامل) (Sun 2 دسامبر 2018 9:36 GMT) - یکی از شش نشانگر هنوز سیگنال فروش را ارائه نکرده است. نشانگر باقیمانده ممکن است خیلی زود سیگنال SELL را بدهد. واضح است که فروش تکانشی ایجاد شده است و پشتیبانی در شرف شکسته شدن است.

Beandicator

EURUSD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش بالقوه (شرایط پیش فروش 66. 66٪ کامل) (Sun 2 دسامبر 2018 9:26 GMT) - دو شاخص از شش شاخص هنوز سیگنال فروش را ارائه نکرده اند. این دو نشانگر ممکن است خیلی زود سیگنال SELL را بدهند و پس از برآورده شدن همه شرایط، SELLING ممکن است ادامه یابد.

Beandicator

AUDNZD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATO R-BUY (شرایط پیش خرید 83٪ کامل) (یکشنبه 28 اکتبر 2018 ساعت 20:09 GMT)

Beandicator

USDJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 83٪ کامل) ( یکشنبه 28 اکتبر 2018 20:04 GMT)

Beandicator

GBPAUD: 4 ساعت بررسی نمودار! BEANDICATOR – فروش بالقوه (شرایط پیش فروش 66. 66٪ کامل) (یکشنبه 28 اکتبر 2018، 19:58 GMT)

Beandicator

GBPUSD: بررسی نمودار 4 ساعت! BEANDICATOR - فروش بالقوه (شرایط پیش فروش 50٪ کامل) (یکشنبه 28 اکتبر 2018، 19:56 GMT)

EURUSD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش بالقوه (شرایط پیش فروش 50٪ کامل) ( یکشنبه 28 اکتبر 2018 ساعت 14:57 GMT)

Beandicator

EURGBP: بررسی نمودار 4 ساعت! BEANDICATOR - BUY (شرایط پیش خرید 83٪ کامل) (یکشنبه 14 اکتبر 2018 ساعت 22:57 GMT)

Beandincator

EURJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 100٪ کامل) (یکشنبه 14 اکتبر 2018 ساعت 22:47 GMT)

Beandicator

GBPJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 100٪ کامل) (یکشنبه 14 اکتبر 2018 ساعت 22:36 GMT)

Beandicator

CHFJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 66. 66٪ کامل) (یکشنبه 14 اکتبر 2018 ساعت 22:33 GMT)

Beandicator

GBPUSD: بررسی نمودار 4 ساعت! BEANDICATOR - خرید (شرایط پیش خرید 83٪ کامل) (7 اکتبر 2018، 20:33 GMT)

Beandicator

EURCHF: 4 ساعت بررسی نمودار! BEANDICATOR – خرید بالقوه (شرایط پیش خرید 66. 66٪ کامل) (پنجشنبه 4 اکتبر 2018 ساعت 22:34 GMT)

Beandicator

CHFJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 100٪ کامل) (پنجشنبه 4 اکتبر 2018 ساعت 22:26 GMT)

Beandicator

EURUSD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش بالقوه (شرایط پیش فروش 50٪ کامل) (30 سپتامبر 2018 یکشنبه 22:21 GMT)

Beandicator

Beandicator

GBPCHF: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر نزولی - فروش (شرایط پیش فروش 100٪ کامل) (جمعه 21 سپتامبر 2018، 15:17 GMT)

Beandicator

EURGBP: بررسی نمودار 4 ساعت! BEANDICATOR - در حال حاضر صعود ی-خرید (شرایط پیش خرید 100٪ کامل) (جمعه 21 سپتامبر 2018، 15:08 GMT)

Beandicator

USDCHF: 4 ساعت بررسی نمودار! BEANDICATOR - در حال حاضر نزولی - فروش (شرایط پیش فروش 83٪ کامل) (پنجشنبه 20 سپتامبر 2018 ساعت 21:16 GMT)

Beandicator

AUDUSD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر صعودی - H و S معکوس را ببینید - BUY (شرایط پیش خرید 100٪ کامل) (چهارشنبه 19 سپتامبر 2018 20:51 GMT)

Beandicator

NZDUSD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر صعودی - خرید (شرایط پیش خرید 83٪ کامل) (چهارشنبه 19 سپتامبر 2018، 20:43 GMT)

Beandicator

EURAUD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر نزولی (شرایط پیش فروش 83٪ کامل) (چهارشنبه 19 سپتامبر 2018 01:27 GMT)

Beandicator

GBPCHF: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر صعودی (شرایط پیش خرید 83٪ کامل) (چهارشنبه 19 سپتامبر 2018 01:23 GMT)

Beandicator

USDCAD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر نزولی (شرایط پیش فروش 83٪ کامل) (چهارشنبه 19 سپتامبر 2018 01:17 GMT)

Beandicator

AUDNZD: 4 ساعت بررسی نمودار! BEANDICATOR - در حال حاضر نزولی (شرایط پیش فروش 66. 66٪ کامل) (دوشنبه 17 سپتامبر 2018 ساعت 23:13 GMT)

Beandicator

EURAUD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR – خرید بالقوه (شرایط پیش خرید 50٪ کامل) (دوشنبه 17 سپتامبر 2018 ساعت 23:05 به وقت گرینویچ)

Beandicator

EURGBP: بررسی نمودار 4 ساعت! BEANDICATOR - در حال حاضر نزولی (شرایط پیش فروش 83٪ کامل) (دوشنبه 17 سپتامبر 2018 ساعت 22:40 GMT)

Beandicator

GBPCHF: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR – خرید بالقوه (شرایط پیش‌خرید 50٪ کامل) (16 سپتامبر 2018، 20:48 GMT)

Beandicator

CHFJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر صعودی (شرایط پیش خرید 66. 66٪ کامل) (یکشنبه 16 سپتامبر 2018، 20:37 GMT)

Beandicator

EURCAD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش بالقوه (شرایط پیش فروش 50٪ کامل) (شنبه 16 سپتامبر 2018، 20:17 GMT)

Beandicator

NZDJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR – خرید بالقوه (شرایط پیش خرید 50٪ کامل) ( یکشنبه 16 سپتامبر 2018 20:17 به وقت گرینویچ)

Beandicator

GBPAUD: 4 ساعت بررسی نمودار! BEANDICATOR - در حال حاضر صعودی (شرایط پیش خرید 63. 66٪ کامل) ( یکشنبه 16 سپتامبر 2018، 19:52 GMT)

Beandicator

NZDCAD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش بالقوه (شرایط پیش فروش 50٪ کامل) (شنبه 16 سپتامبر 2018، 18:55 GMT)

Beandicator

NZDCHF: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر نزولی (شرایط پیش فروش 83٪ کامل) ( یکشنبه 16 سپتامبر 2018 18:44 GMT)

Beandicator

USDJPY: 4 ساعت بررسی نمودار! BEANDICATOR - در حال حاضر صعودی (شرایط پیش خرید 100٪ کامل) (پنجشنبه 13 سپتامبر 2018 ساعت 16:14 GMT)

Beandicator

AUDNZD: 4 ساعت بررسی نمودار! BEANDICATOR - در حال حاضر صعودی (شرایط پیش خرید 83٪ کامل) (پنجشنبه 13 سپتامبر 2018 ساعت 16:05 GMT)

Beandicator

GBPJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر صعودی (شرایط پیش خرید 100٪ کامل) (پنجشنبه 13 سپتامبر 2018، 15:58 GMT)

Beandicator

CADJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر صعودی (شرایط پیش خرید 100٪ کامل) (پنجشنبه 13 سپتامبر 2018، 15:40 GMT)

Beandicator

EURCAD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر نزولی (شرایط پیش فروش 100٪ کامل) (سه شنبه 11 سپتامبر 2018 ساعت 23:21 GMT)

Beandicator

CADJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - در حال حاضر صعودی (شرایط پیش خرید 83٪ کامل) (سه شنبه 11 سپتامبر 2018 ساعت 23:15 GMT)

Beandicator

CADCHF: بررسی نمودار 4 ساعت! BEANDICATOR - در حال حاضر صعودی (شرایط پیش خرید 83٪ کامل) (سه شنبه 11 سپتامبر 2018 ساعت 22:35 GMT)

Beandicator

USDCAD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 66. 6٪ کامل) (سه شنبه 11 سپتامبر 2018 ساعت 22:26 GMT)

Beandicator

USDJPY: 4 ساعت بررسی نمودار! BEANDICATOR - خرید (شرایط پیش خرید 100٪ کامل) (سه شنبه 11 سپتامبر 2018 ساعت 22:16 GMT)

Beandicator

EURGBP: بررسی نمودار 4 ساعت! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 100٪ کامل) (دوشنبه 10 سپتامبر 2018 ساعت 22:49 GMT)

Beandicator

GBPJPY: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - BUY (شرایط پیش خرید 83٪ کامل) (دوشنبه 10 سپتامبر 2018 ساعت 22:45 GMT)

Beandicator

GBPCAD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - خرید (شرایط پیش خرید 83٪ کامل) (دوشنبه 10 سپتامبر 2018 ساعت 22:32 GMT)

Beandicator

CADCHF: بررسی نمودار 4 ساعت! BEANDICATOR – خرید بالقوه (شرایط پیش خرید 50٪ کامل) (دوشنبه 10 سپتامبر 2018 ساعت 22:18 به وقت گرینویچ)

Beandicator

Beandicator

AUDUSD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش قوی (شرایط پیش فروش 100٪ کامل) (9 سپتامبر 2018، 20:20 GMT)

Beandicator

NZDUSD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 83٪ کامل) (9 سپتامبر 2018، 19:50 GMT)

Beandicator

EURGBP: بررسی نمودار 4 ساعت! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 66. 6٪ کامل) (9 سپتامبر 2018، 18:27 GMT)

Beandicator

AUDNZD: 4 ساعت بررسی نمودار! BEANDICATOR - فروش (شرایط پیش فروش 83٪ کامل) (9 سپتامبر 2018، 08:35 GMT)

Beandicator

USDCAD: بررسی نمودار 4 ساعته! BEANDICATO R-همه شرایط خرید هنوز برآورده نشده است (9 سپتامبر 2018، 08:25 GMT)

Beandicator

GBPUSD: بررسی نمودار روزانه! BEANDICATOR - تحکیم در حال انجام (9 سپتامبر 2018، 07:51 به وقت گرینویچ)

Beandicator

GBPUSD: بررسی نمودار 4 ساعت! BEANDICATOR - تحکیم در حال انجام (9 سپتامبر 2018، 07:51 به وقت گرینویچ)

Beandicator

EURUSD: بررسی هفتگی نمودار! BEANDICATOR - سیگنال فروش ناقص (9 سپتامبر 2018 07:36 GMT)

Beandicator

EURUSD: بررسی نمودار روزانه! BEANDICATOR- تحکیم در حال انجام است (9 سپتامبر 2018 یکشنبه 07:19 به وقت گرینویچ)

Beandicator

EURUSD: بررسی نمودار 4 ساعته! سیگنال فروش BEANDICATOR ناقص است (9 سپتامبر 2018، 06:15 GMT)

Beandicator

USDCHF: نمای کلی نمودار روزانه!(جمعه 7 سپتامبر 2018 ساعت 22:57 به وقت گرینویچ)

Beandicator

USDCHF: همه شرایط سیگنال خرید هنوز برآورده نشده است. منتظر فرصت فروش باشید!(جمعه 7 سپتامبر 2018 ساعت 22:35 به وقت گرینویچ)

Beandicator

USDJPY: ورود به منطقه فروش!(جمعه 7 سپتامبر 2018 ساعت 2:50 به وقت گرینویچ)

Beandicator

USDCHF: به فروش خود ادامه دهید!(جمعه 7 سپتامبر 2018 ساعت 2:25 به وقت گرینویچ)

Beandicator

چگونه کار می کند

تصویر زیر شرایطی را نشان می‌دهد که قبل از قرار گرفتن معامله خرید یا فروش در نمودار 4 ساعته برای هر جفت ارز، باید رعایت شود. در بازه های زمانی بالاتر (4 ساعت، روزانه، هفتگی یا ماهانه) بهترین عملکرد را دارد.

Beandicator

نحوه تنظیم Beandicator در MT4 (رایانه شخصی یا موبایل MT4)

  1. نمودار هر جفت ارز مورد نظر خود را باز کنید

Beandicator

2. 50 میانگین متحرک ساده (50 میلی متر از هر رنگ یا انتخاب شما، shift = 0، اعمال به = بستن) در نمودار MT4 بارگذاری کنید. اگر قیمت بالای 50 میلیون متر باشد، این نشان دهنده سیگنال فروش است، اگر قیمت بالاتر از 50 میلیون متر باشد، نشان دهنده سیگنال خرید است.

Beandicator

3. نوسانگر تصادفی (تنظیمات پیش فرض) را در نمودار MT4 بارگذاری کنید. اگر خطوط نوسان ساز تصادفی از سطح 20 عبور کنند، این نشان دهنده سیگنال فروش است، اگر خطوط نوسان ساز تصادفی از سطح 80 عبور کنند، این نشان دهنده سیگنال خرید است.

Beandicator

4. نوسانگر شتاب دهنده (تنظیمات پیش فرض) را در نمودار MT4 بارگذاری کنید. اگر خطوط مقدار قرمز نوسان ساز شتاب دهنده زیر سطح صفر تشکیل شود، این نشان دهنده سیگنال SELL است، اگر خطوط ارزش سبز نوسانگر شتاب دهنده بالاتر از سطح صفر باشد، نشان دهنده سیگنال خرید است.

Beandicator

5. Awesome Oscillator (تنظیمات پیش فرض) را در نمودار MT4 بارگذاری کنید. اگر خطوط مقدار قرمز Awesome Oscillator زیر سطح صفر تشکیل شود، این نشان دهنده یک سیگنال SELL است، اگر خطوط مقدار سبز Awesome Oscillator بالاتر از سطح صفر باشد، نشان دهنده سیگنال BUY است.

Beandicator

6. MACD (تنظیمات پیش فرض) را در نمودار MT4 بارگذاری کنید. اگر خط میانگین متحرک قرمز MACD به زیر سطح صفر برسد، این نشان دهنده سیگنال فروش است، اگر خط میانگین متحرک قرمز MACD از سطح صفر عبور کند، نشان دهنده سیگنال خرید است.

Beandicator

7. ADX میانگین حرکت جهتی شاخص را در نمودار MT4 بارگذاری کنید (دوره = 14، رنگ سبک = سیاه: برای نامرئی کردن خط استایل، +Dl = رنگ سبز، -Dl = رنگ قرمز، خط افقی در سطح 22. 5 = رنگ سبز،خط افقی در سطح 16 = رنگ قرمز). اگر خ ط-Dl (خط قرمز رنگ) از بالای خط افقی 22. 5 سبز عبور کند، این نشان دهنده سیگنال SELL است، اگر خط +Dl (خط سبز رنگ) از بالای خط افقی سبز 22. 5 عبور کند، نشان دهنده سیگنال خرید است.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.