هشدار سرمایه گذار آگاه: مشتقات

  • 2022-12-24

مشتقات محصولات مالی پیچیده ای هستند که برای برخی از سرمایه گذاران سود کسب کرده اند ، اما همچنین باعث ضرر قابل توجهی برای دیگران شده است. این محصولات برای نسل ها به یک شکل یا شکل دیگر وجود داشته است. قبل از سرمایه گذاری در محصولات مالی پیچیده مانند مشتقات ، باید کاملاً درک کنید که چگونه پول شما سرمایه گذاری می شود و خطرات ناشی از آن.

بنابراین مشتقات چیست؟

مشتقات: مشتق یک محصول مالی است که بر اساس توافق بین طرفین است ، که در آن ارزش با مراجعه به برخی از دارایی های دیگر (یعنی سهام ، اوراق ، ضمانت نامه ، گزینه ها و غیره) تعیین می شود.

برخی از انواع متداول مشتقات چیست؟

  • معاملات آتی: معاملات آتی قراردادهای مالی هستند که خریدار را به خرید دارایی یا فروشنده برای فروش دارایی با قیمت تعیین شده در تاریخ معین موظف می کنند.

انواع مختلفی از قراردادهای آتی وجود دارد. به عنوان مثال ، معاملات آتی کالاها در بازار کالاها معامله می شوند. معاملات آتی سهام در بازار سهام معامله می شود. و در معاملات پیچیده تر ، قراردادهای مشتق مربوط به یک بازار ممکن است به طور قانونی در بازار دیگری معامله شوند. این انواع جداگانه از محصولات مالی همه یکسان نیستند و اغلب محصولات مشابه با خطرات قابل توجهی متفاوت دارند.

این مثال از یک قرارداد آینده کالا را در نظر بگیرید: سوزان مرکبات ، صاحب Citrus Grove ، Inc. ، نگران پیش بینی یک زمستان غیرمعمول سرد است. سوزان با یک سرمایه گذار که موافقت خود را برای خرید پرتقال سوزان با قیمت 20 دلار در هر بوش در برداشت ، بدون در نظر گرفتن قیمت بازار ، وارد یک قرارداد آتی می کند.

سرمایه گذار امیدوار است که قیمت بازار پرتقال ها بیش از 20 دلار در برداشت محصول باشد ، بنابراین می تواند پرتقال ها را برای سود بفروشد. ریسک سرمایه گذار این است که به دلیل عواملی مانند آب و هوا ، مدیریت محصول و تقاضای مصرف کننده ممکن است پرتقال ها کمتر از 20 دلار ارزش داشته باشند.

قرارداد آتی کالاها بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی ، حداقل بازده محصول خود را به سوزان تضمین می کند.

  • گزینه ها و ضمانت نامه ها: حکم به همراه اوراق قرضه یا سهام ترجیحی صادر می شود که به دارنده را برای خرید مبلغ اضافی خاص از امنیت با قیمت معینی خریداری می کند. گزینه ها می توانند گزینه های مبادله ای مبادله ، گزینه های صادر شده توسط یک شرکت (گزینه های سهام) یا انواع مختلفی از برنامه ها ، تماس ها ، ضمانت های تماس و قرار دادن ضمانت نامه ، چه تحت پوشش و چه کشف نشده باشند. یک گزینه سهام-یا مبادله ای که توسط یک افسر یا مدیر شرکت برگزار می شود-به دارنده این حق را می دهد که مبلغ اعلام شده امنیت را با قیمت اعلام شده در طی یک دوره زمانی مشخص خریداری یا بفروشد. گزینه ای با قرارداد آتی متفاوت است زیرا باید یک قرارداد آتی انجام شود.

به عنوان نمونه ای از گزینه ، سوزان مرکبات می گوید که او در طی دو هفته یک بوش پرتقال را به یک سرمایه گذار به 20 دلار می فروشد. بعد از دو هفته ، قیمت پرتقال 10 دلار است. سرمایه گذار احتمالاً گزینه را اعمال نمی کند. برعکس ، اگر پرتقال با قیمت 30 دلار به فروش می رسید ، سرمایه گذار احتمالاً گزینه 20 دلار را اعمال می کند و به دور خود می چرخد و پرتقال را با سود 10 دلار می فروشد.

به عنوان نمونه ای از حکم ، Citrus Grove ، Inc. ارزش سهام 1 دلار برای هر سهم دارد و به دنبال افزایش سرمایه برای گسترش است. این شرکت ضمانت های پنج ساله با قیمت تمرینی 10 دلار برای هر سهم ارائه می دهد. سرمایه گذار امیدوار است که قیمت سهام در طی دوره پنج ساله بالاتر از قیمت ضمانت 10 دلار افزایش یابد. سپس سرمایه گذار می تواند سهام را برای سود بفروشد. ریسک سرمایه گذار این است که سهام Citrus Grove در همان دوره پنج ساله بالاتر از 10 دلار در هر سهم افزایش نمی یابد. اگر بعد از آن دوره پنج ساله ، سهام از 10 دلار برای هر سهم تجاوز نکند ، حکم منقضی می شود و بی ارزش است.

  • مبادله: مبادله یک توافق نامه سفارشی بین احزاب خصوصی است که موافقت می کنند مزایای خاصی را مبادله یا "مبادله" کنند (یعنی نرخ بهره ، نرخ ارز ، پیش فرض اعتبار و غیره). بر خلاف آینده و گزینه ها ، مبادلات به طور معمول در بورس یا بورس کالا معامله نمی شوند بلکه در بازار بدون نسخه (OTC) هستند. انواع مختلفی از مبادلات وجود دارد. برخی از آنها اساساً اشکال بیمه هستند و به عنوان مبادلات "تحت پوشش" شناخته می شوند. برخی دیگر بیشتر شبیه شرط های جانبی بین احزاب هستند و در بازار OTC به صورت خصوصی معامله می شوند.

نمونه ای از "مبادله تحت پوشش" این است: سرمایه گذار ایوان صاحب پیوند در مرکبات گروو ، شرکت است. ایوان وارد توافق مبادله با باب می شود. در ازای هزینه مقدماتی ، باب موافقت می کند که در صورتی که Citrus Grove ، Inc. ارزش اوراق بهادار خود را بپردازد ، ارزش خود را از دست می دهد. هر دو ایوان و باب امیدوارند که مرکبات گروو شکوفا شود. اوراق قرضه ایوان در ارزش افزایش می یابد تا باب مجبور به پرداخت ارزش اوراق قرضه به ایوان نباشد. خطر باب این است که اگر Citrus Grove ارزش خود را از دست بدهد ، باب باید ضرر در ارزش اوراق بهادار ایوان را پوشش دهد.

نمونه ای از "مبادله کشف نشده" یا "مبادله مصنوعی" این است: جو شرط بندی می کند که ایوان هرگز نیازی به جمع آوری اوراق قرضه Citrus Grove نخواهد داشت ، در حالی که بیل شرط بندی می کند که ایوان جمع می کند. جو به امید پیش فرض Citrus Grove ، مبلغی غیر قابل استرداد را پرداخت می کند. بیل هزینه دریافت می کند و امیدوار است که مرکبات گروو پرداخت کند. برای پیچیده تر کردن مسائل ، جو و بیل می توانند هر کدام به طور جداگانه طرف های شرط بندی خود را به دیگران بفروشند. ارزش شرط بسته به ارزیابی بازار ریسک نوسان دارد.

  • اوراق قرضه قابل تبدیل: اوراق قرضه قابل تبدیل یک اوراق قرضه شرکتی است که می تواند به سهام مشترک شرکت صادرکننده تبدیل شود. دارنده این گزینه را دارد که برای تعداد از پیش تعیین شده سهام در شرکت صادرکننده ، اوراق قرضه را مبادله کند.

سرمایه گذار امیدوار است که قیمت کل سهام از ارزش تبدیل اوراق قرضه فراتر رود ، بنابراین می تواند اوراق را به سهام تبدیل کند. اگر قیمت سهام بالا برود ، صادرکننده انگیزه ای برای تلاش برای خرید یا "تماس" اوراق بهادار دارد و از این طریق سود سرمایه گذار را محدود می کند. اگر سهام زیرین عملکرد ضعیفی داشته باشد و قبل از بلوغ اوراق بهادار تبدیل نشده باشد ، سرمایه گذار کمتر از ارزش چهره اوراق دریافت نمی کند ، با فرض اینکه صادرکننده حلال باقی می ماند.

به عنوان مثال ، سوزان مرکبات به جای صدور اوراق بهادار شرکت با 5 درصد در سال که در 10 سال بالغ می شود ، به پول نیاز به پول دارد. اگر اوراق قرضه قابل تبدیل به دارنده اوراق قرضه گزینه ای را برای تبدیل اوراق به سهام سهام در شرکت در یا بعد از زمان مشخص یا هنگامی که قیمت سهام به سطح معینی رسیده است ، تبدیل کند ، دارنده اوراق قرضه می تواند با بالا رفتن سهام تبدیل شود و اجازه می دهددارنده باند برای شرکت در رشد صعودی مرکبات بیشه. ریسک سرمایه گذار با پرداخت بهره از اوراق قرضه تا حدودی محدود است. Citrus Grove سود خواهد برد زیرا این شرکت قادر است اوراق قرضه را با قیمت مناسب ارائه دهد حتی اگر نرخ پرداخت بهره پایین تر یا "نرخ کوپن پایین تر" را ارائه دهد - کمتر از آنچه که باید با اوراق مستقیم بپردازد. ورشکستگی بعدی بر نرخ تأثیر نمی گذارد ، مگر اینکه مقررات دیگری نیز وجود داشته باشد.

در صورت در نظر گرفتن یک سرمایه گذاری در اوراق قابل تبدیل ، برای سرمایه گذار مهم است که تمام ویژگی های اوراق قرضه و شرایطی را که می توان اوراق بهادار تبدیل کرد ، بشناسد. همچنین این مهم است که بدانید صادرکننده یا خریدار است که می تواند برای تبدیل اوراق بهادار از یک ابزار بدهی به یک ابزار سهام انتخاب کند. چنین جزئیات مهم باید در اسناد صادر کننده اوراق فاش شود.

آیا این سرمایه گذاری ها برای شما مناسب است؟

قبل از سرمایه گذاری در هر یک از این محصولات پیشرفته مالی ، باید خطرات ناشی از آن را کاملاً درک کنید.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.